Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medzinárodné vzťahy

Európska únia spolupracuje s krajinami na celom svete a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby technológia pomáhala zlepšovať životy všade.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet prináša svet do obývacích izieb, kancelárií a škôl. Globálny svet k nám prichádza na webových stránkach, ktoré ponúkajú dlhé zoznamy filmov, ako aj v podobe online kancelárií a vyučovacích nástrojov, ktoré ľuďom z celého sveta umožňujú pracovať na tom istom projekte.

Ak všetko funguje dobre, ani si neuvedomujeme to množstvo práce, ktorá stojí za našimi smartfónmi alebo počítačovými obrazovkami. Ak sa však nevieme dostať k online obsahu alebo naopak, naše deti majú prístup k obsahu, ktorý nie je primeraný ich veku, môžeme si všimnúť, že pod povrchom je skrytá celá mašinéria, ktorá má zaistiť bezpečný internet pre ľudí a podniky. A že táto mašinéria funguje nielen v Európe, ale aj na celom svete.

Európa môže veľa ponúknuť v prospech budovania lepších spoločností a ekonomík na celom svete. Európska únia už spolupracuje s medzinárodnými partnermi v oblastiach, ako je obchod, bezpečnosť a právny štát, a digitalizácia by nemala byť výnimkou. Internet by mal byť bezplatný a bezpečný, nemali by existovať žiadne obchodné prekážky na internete a teroristický obsah by na ňom nemal mať miesto.

Cieľom EÚ pre digitálnu dekádu je zabezpečiť, aby digitálny svet fungoval v prospech všetkých. Práca EÚ v oblasti digitálnych politík sa zameriava na niekoľko geografických oblastí, ako sú susedstvo EÚ, rozvojové krajiny v Afrike a Stredozemí a rozvinuté krajiny, ako sú USA a Japonsko. Je lídrom v rôznych oblastiach politiky vrátane digitálneho obchodu, výmeny údajov a tlačí na globálne spoločnosti, aby sa v online svete správali zodpovedne.

Medzi príklady práce EÚ v oblasti digitalizácie na celom svete patria:

  • podpora fóra pre správu internetu s cieľom zachovať bezplatný, otvorený a bezpečný internet,
  • partnerstvo so západným Balkánom za nižšie roamingové poplatky,
  • zlepšenie prepojenia s inými kontinentmi, napríklad prostredníctvom novej digitálnej dátovej diaľnice spájajúcej Európu a Latinskú Ameriku, ako aj nové partnerstvo v oblasti prepojenosti s Indiou,
  • spolupredsedníctvo Rady EÚ – USA pre obchod a technológie,
  • zavedenie programu EU4Digital,
  • boj proti používaniu internetu na šírenie teroristického obsahu, represiu alebo sociálnu kontrolu,
  • vytvorenie globálnej siete odborníkov v oblasti digitálnych technológií v delegáciách EÚ v iných krajinách,

Latest News

PRESS RELEASE |
Komisia otvára program Digitálna Európa Turecku

Európska komisia podpísala s Tureckom dohodu o pridružení k programu Digitálna Európa. Po podpísaní a ukončení príslušných ratifikačných procesov nadobudne dohoda o pridružení platnosť.

PRESS RELEASE |
EÚ – Moldavsko „Roaming za domáce ceny“ bližšie k realite

Komisia dnes prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom. Po dokončení všetkých potrebných krokov budú môcť moldavskí návštevníci EÚ používať svoje mobilné telefóny za rovnakých cenových podmienok, ako keby boli v Moldavsku, zatiaľ čo cestujúci z EÚ budú mať pri návšteve Moldavska rovnaké práva.

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Digitálne partnerstvá

Prostredníctvom digitálnych partnerstiev môže EÚ posilniť prepojenosť na celom svete.

Zahraničná politika

Keďže viac krajín je inšpirovaných európskym digitálnym modelom, európske spoločnosti majú viac príležitostí podnikať a vytvárať viac pracovných miest pre občanov.