Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mezinárodní vztahy

Evropská unie spolupracuje se zeměmi po celém světě a mezinárodními organizacemi s cílem zajistit, aby technologie přispívaly ke zlepšení života všude.

    evokace globální spolupráce

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet přináší svět do obytných místností, kanceláří a škol. Globální svět k nám přichází prostřednictvím webových stránek nabízejících velké seznamy filmů, stejně jako on-line kancelářské a výukové nástroje, které umožňují lidem z celého světa pracovat na stejném projektu.

Když vše funguje dobře, nemusíme si uvědomit, kolik práce probíhá za našimi smartphony nebo obrazovkami počítače. Kdykoli však nemůžeme přistupovat k obsahu online, nebo naopak, naše děti mají přístup k obsahu, který není vhodný pro jejich věk, můžeme si všimnout, že pod povrchem je celý stroj, který pracuje na tom, aby byl internet bezpečný pro lidi a podniky. A že tento stroj funguje nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Evropa má co nabídnout při budování lepších společností a ekonomik po celém světě. Evropská unie již spolupracuje s mezinárodními partnery v oblastech, jako je obchod, bezpečnost a právní stát, a digitální technologie by se neměla lišit. Internet by měl být svobodný a bezpečný, neměl by existovat žádné obchodní překážky on-line a teroristický obsah by na něm neměl mít místo.

Cílem EU pro digitální dekádu je zajistit, aby digitální svět fungoval ve prospěch všech. Činnost EU v oblasti digitálních politik se zaměřuje na několik zeměpisných oblastí, jako je sousedství EU, rozvojové země v Africe a Středomoří a rozvinuté země, jako jsou USA a Japonsko. Stojí v čele politických oblastí, včetně digitálního obchodu, sdílení dat a nutí globální společnosti, aby se chovaly zodpovědně on-line.

Mezi příklady digitální práce EU po celém světě patří:

  • podpora fóra pro správu internetu, aby byl internet svobodný, otevřený a bezpečný
  • partnerství se zeměmi západního Balkánu za nižší ceny za roaming
  • zlepšení konektivity s jinými kontinenty, například prostřednictvím nové digitální datové dálnice spojující Evropu a Latinskou Ameriku, jakož i nového partnerství v oblasti konektivity s Indií
  • spolupředsednictví Rady pro obchod a technologie s USA
  • zavedení programu EU4Digital
  • boj proti používání internetu k teroristickému obsahu, represím nebo sociální kontrole
  • vytvoření celosvětové sítě digitálních odborníků v delegacích EU do jiných zemí
  • pořádání každoročních informačních a komunikačních technologií a digitálních dialogů s globálními partnery

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii

Komise dnes zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii s cílem povzbudit členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly harmonizovaný přístup při přechodu EU k postkvantové kryptografii. To pomůže zajistit, aby digitální infrastruktury a služby EU byly v příštím digitálním věku bezpečné.

Související obsah

Hlubší pohled

Digitální partnerství

Prostřednictvím digitálních partnerství může EU posílit konektivitu po celém světě.

Zahraniční politika

Vzhledem k tomu, že se více zemí inspiruje evropským digitálním modelem, mají evropské společnosti více příležitostí k podnikání a vytvářejí více pracovních míst pro občany.