Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mezinárodní vztahy

Evropská unie spolupracuje se zeměmi po celém světě a s mezinárodními organizacemi s cílem zajistit, aby technologie přispívaly ke zlepšení života všude na světě.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet přináší celý svět do obývacích pokojů, kanceláří a škol. Globální svět k nám přichází prostřednictvím internetových stránek, které nabízí nepřeberné množství filmů, nebo internetových kancelářských a vzdělávacích nástrojů, díky nimž mohou lidé z celého světa spolupracovat na jednom projektu.

Pokud vše funguje dobře, nemusíme si vůbec uvědomit, kolik se za našimi chytrými telefony nebo počítačovými obrazovkami skrývá práce. Pokud však přístup k on-line obsahu nemáme nebo se naše děti naopak dostanou k něčemu, co je v jejich věku nevhodné, můžeme si všimnout, že pod povrchem je skryta celá mašinérie, která zajišťuje bezpečnost internetu pro občany i podniky. A že tato mašinérie funguje nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Evropa může mnoho nabídnout, pokud jde o budování lepších společností a ekonomik po celém světě. Evropská unie již spolupracuje s mezinárodními partnery v oblastech, jako je obchod, bezpečnost a právní stát, a totéž by mělo platit i pro digitální technologie. Internet by měl být svobodný a bezpečný, neměly by na něm existovat žádné překážky pro obchod a teroristický obsah by na něm neměl mít místo.

Cílem EU pro digitální dekádu je zajistit, aby digitální svět fungoval ku prospěchu všech. Činnost EU v oblasti digitálních politik se zaměřuje na několik zeměpisných oblastí, jako je sousedství EU, rozvojové země v Africe a Středomoří a rozvinuté země, jako jsou Spojené státy a Japonsko. EU udává směr v oblastech politiky, jako je digitální obchod, sdílení údajů a tlak na celosvětové společnosti, aby se na internetu chovaly odpovědně.

Mezi příklady práce EU v digitální oblasti po celém světě patří:

  • podpora fóra pro správu internetu s cílem zachovat svobodný, otevřený a bezpečný internet,
  • partnerství se zeměmi západního Balkánu za účelem snížení poplatků za roaming,
  • zlepšení konektivity s ostatními kontinenty, například prostřednictvím nové digitální datové dálnice spojující Evropu a Latinskou Ameriku a nového partnerství v oblasti konektivity s Indií,
  • spolupředsednictví v Radě EU–USA pro obchod a technologie,
  • zavedení programu EU4Digital,
  • boj proti používání internetu k šíření teroristického obsahu, represím nebo sociální kontrole,
  • vytvoření celosvětové sítě odborníků na digitální technologie v delegacích EU v jiných zemích,
  • pořádání každoročních dialogů o informačních a komunikačních technologiích a digitálních technologiích s globálními partnery.

Latest News

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje program Digitální Evropa Turecku

Evropská komise podepsala s Tureckem dohodu o přidružení k programu Digitální Evropa. Po podpisu a po dokončení souvisejících ratifikačních procesů vstoupí dohoda o přidružení v platnost.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
EU-Moldavsko „Roam like at Home“ blíže realitě

Komise dnes přijala návrh na začlenění roamingu do dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem. Po dokončení všech nezbytných kroků budou moldavští návštěvníci EU moci používat své mobilní telefony za stejných cenových podmínek, jako kdyby byli v Moldavsku, zatímco cestující z EU budou mít při návštěvě Moldavska stejná práva.

Související obsah

Hlubší pohled

Digitální partnerství

Prostřednictvím digitálních partnerství může EU posílit konektivitu po celém světě.

Zahraniční politika

Vzhledem k tomu, že více zemí je inspirováno evropským digitálním modelem, mají evropské společnosti více příležitostí k podnikání a vytvářejí více pracovních míst pro občany.