Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mednarodni odnosi

Evropska unija sodeluje z državami po svetu in mednarodnimi organizacijami, da bi zagotovila, da tehnologija pomaga izboljšati življenja povsod.

Internet prinaša svet v dnevne sobe, pisarne in šole. Globalni svet prihaja k nam prek spletnih strani, ki ponujajo velike sezname filmov, kot tudi spletne pisarne in orodja za poučevanje, ki omogočajo ljudem iz celega sveta, da delajo na istem projektu.

Ko vse dobro deluje, se morda ne zavedamo količine dela, ki se dogaja za našimi pametnimi telefoni ali računalniškimi zasloni. Kadar pa ne moremo dostopati do spletnih vsebin ali, nasprotno, naši otroci lahko dostopajo do vsebin, ki niso primerne za njihovo starost, lahko opazimo, da je pod površjem skrit cel stroj, ki dela, da bi internet varen za ljudi in podjetja. In da ta stroj deluje ne le v Evropi, ampak tudi po svetu.

Evropa ima veliko za ponuditi pri oblikovanju boljših družb in gospodarstev po vsem svetu. Evropska unija že sodeluje z mednarodnimi partnerji na področjih, kot so trgovina, varnost in pravna država, digitalne tehnologije pa ne bi smele biti drugačne. Internet bi moral biti svoboden in varen, na spletu ne bi smelo biti trgovinskih ovir, teroristične vsebine pa ne bi smele biti na njem.

Cilj EU za digitalno desetletje je zagotoviti, da bo digitalni svet deloval v korist vseh. Delo EU na področju digitalnih politik se osredotoča na več geografskih območij, kot so sosedstvo EU, države v razvoju v Afriki in Sredozemlju ter razvite države, kot so ZDA in Japonska. Ima vodilno vlogo na področjih politike, vključno z digitalno trgovino, izmenjavo podatkov in spodbujanjem globalnih podjetij k odgovornemu obnašanju na spletu.

Nekateri primeri digitalnega dela EU po svetu vključujejo:

  • podpora forumu za upravljanje interneta, da bi internet ostal svoboden, odprt in varen
  • partnerstvo z Zahodnim Balkanom za znižanje stroškov gostovanja
  • izboljšanje povezljivosti z drugimi celinami, na primer z novo digitalno podatkovno avtocesto, ki povezuje Evropo in Latinsko Ameriko, ter novim partnerstvom za povezljivost z Indijo
  • sopredsedovanje Svetu za trgovino in tehnologijo z ZDA
  • uvedba programa EU4Digital
  • boj proti uporabi interneta za teroristične vsebine, zatiranje ali družbeni nadzor
  • vzpostavitev globalne mreže digitalnih strokovnjakov v delegacijah EU v drugih državah
  • gostovanje letnih dialogov o IKT in digitalnih dialogih s svetovnimi partnerji

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Podpora Ukrajini z digitalnimi sredstvi

Ta služba Komisije si prizadeva podpirati digitalni in kulturni sektor v Ukrajini, pomagati Ukrajincem, da ostanejo povezani, in se boriti proti dezinformacijam.

Zunanja politika

Ker se več držav zgleduje po evropskem digitalnem modelu, imajo evropska podjetja več priložnosti za poslovanje in ustvarjajo več delovnih mest za državljane.