Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Liit teeb koostööd riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tagada, et tehnoloogia aitab parandada elu kõikjal.

Internet toob maailma inimeste elutubadesse, kontoritesse ja koolidesse. Globaalne maailm tuleb meile veebisaitide kaudu, mis pakuvad suuri filme, samuti online kontori- ja õpetamisvahendeid, mis võimaldavad inimestel kogu maailmast sama projektiga töötada.

Kui kõik toimib hästi, ei pruugi me mõista, kui palju tööd tehakse meie nutitelefonide või arvutiekraanide taga. Siiski, kui meil puudub juurdepääs veebisisule või vastupidi, meie lapsed saavad juurdepääsu sisule, mis ei sobi nende vanusele, võime täheldada, et pinna alla peidetud on terve masin, mis teeb Interneti inimestele ja ettevõtetele ohutuks. Ja et see masin töötab mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas.

Euroopal on palju pakkuda paremate ühiskondade ja majanduste ülesehitamiseks kogu maailmas. Euroopa Liit juba teeb rahvusvaheliste partneritega koostööd sellistes valdkondades nagu kaubandus, julgeolek ja õigusriik ning digitaalvaldkond ei tohiks olla erinev. Internet peaks olema vaba ja turvaline, internetis ei tohiks olla kaubandustõkkeid ning terroristlikul sisul ei tohiks olla kohta.

ELi eesmärk digikümnendil on muuta digimaailm kõigi hüvanguks toimivaks. ELi töö digitaalpoliitika valdkonnas keskendub mitmele geograafilisele piirkonnale, nagu ELi naaberriigid, arengumaad Aafrikas ja Vahemere piirkonnas ning arenenud riigid, nagu USA ja Jaapan. Ta on juhtpositsioonil sellistes poliitikavaldkondades nagu digitaalkaubandus, andmete jagamine ja ülemaailmsete ettevõtete julgustamine internetis vastutustundlikult käituma.

Mõned näited ELi digitööst kogu maailmas on järgmised:

  • interneti haldamise foorumi toetamine, et hoida internet vaba, avatud ja turvaline
  • koostöö Lääne-Balkani riikidega rändlustasude alandamise nimel
  • ühenduvuse parandamine teiste maailmajagudega, näiteks Euroopat ja Ladina-Ameerikat ühendava uue digitaalsete andmete kiirtee ning uue ühenduvuspartnerluse kaudu Indiaga
  • kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaaseesistuja koos USAga
  • programmi „EU4Digital“ tutvustamine
  • võitlus interneti kasutamise vastu terroristliku sisu, repressioonide või sotsiaalse kontrolli eesmärgil
  • digitaalekspertide ülemaailmse võrgustiku loomine ELi delegatsioonides teistes riikides
  • iga-aastaste IKT- ja digidialoogide korraldamine ülemaailmsete partneritega

Viimased uudised

Seotud sisu

Mine süvitsi

Digipartnerlused

Digipartnerluste kaudu saab EL tugevdada ühenduvust kogu maailmas.

Ukraina toetamine digivaldkonna kaudu

See komisjoni osakond töötab selle nimel, et toetada Ukraina digi- ja kultuurisektorit, aidata ukrainlastel püsida ühenduses ja võidelda desinformatsiooni vastu.

Välispoliitika

Kuna rohkem riike on inspireeritud Euroopa digimudelist, on Euroopa ettevõtetel rohkem võimalusi ettevõtluseks, luues kodanikele rohkem töökohti.