Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rahvusvahelised suhted

Euroopa Liit teeb riikidega kõikjal maailmas ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd selle nimel, et tehnoloogia aitaks parandada kõigi inimeste elujärge.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet toob maailma inimeste elutuppa, kontorisse ja kooli. Välisilm jõuab meieni nii veebisaitide kaudu, mis pakuvad laia valikut filme, kui ka veebipõhiste kontori- ja õpperakenduste kaudu, mis võimaldavad inimestel ükskõik millises maailma nurgas ühe ja sama projekti kallal töötada.

Kui kõik korralikult toimib, ei pruugi me aduda, kui suur töö on selle taga, et meie nutitelefon või arvuti toimiks. Ent kui meie ei pääse veebisisule juurde, aga samas meie lapsed pääsevad juurde sisule, mis ei ole nende jaoks eakohane, märkame võib-olla, et pealispinna all on terve masinavärk, mis töötab inimeste ja ettevõtete jaoks turvalise interneti nimel. Muuseas töötab see masinavärk mitte ainult Euroopas, vaid kõikjal maailmas.

Euroopal on kogu maailmas parema majanduse ja ühiskonna ülesehitamise seisukohast palju pakkuda. Juba praegu teeb Euroopa Liit rahvusvaheliste partneritega koostööd muu hulgas kaubanduse, turvalisuse ja õigusriigi põhimõtte valdkonnas ning digisektor ei peaks olema erand. Internet peaks olema vaba ja turvaline paik, kus ei leidu kaubandustõkkeid, ja terroristlikul sisul ei peaks seal kohta olema.

ELi digikümnendi eesmärk on panna digimaailm tööle kõigi hüvanguks. ELi töö digivaldkonna poliitika alal keskendub mitmele piirkonnale, nagu ELi naabrus, Aafrika arenguriigid ja Vahemere maad, samuti arenenud riigid, nagu USA ja Jaapan. Ta on liidripositsioonil sellistes poliitikavaldkondades nagu näiteks digitaalne kaubandus ja andmete jagamine ning sunnib üleilmseid ettevõtteid käituma internetis vastutustundlikult.

Järgnevalt mõned näited töö kohta, mida EL kõikjal maailmas digivaldkonnas teeb:

  • toetus Interneti Haldamise Foorumile, et internet püsiks vaba, avatud ja turvaline;
  • partnerlus Lääne-Balkaniga, et alandada rändlustasusid;
  • parem ühenduvus teiste maailmajagudega, näiteks tänu uuele digitaalsele andmekiirteele Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel, samuti uus ühenduvuspartnerlus Indiaga;
  • ELi-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu kaaseesistumine;
  • projekti „EU4Digital“ käivitamine;
  • võitlus interneti kasutamise vastu terroristliku sisu, repressioonide või ühiskonna kontrollimise eesmärgil;
  • üleilmse digivaldkonna ekspertide võrgustiku loomine teistes riikides asuvates ELi delegatsioonides;
  • iga-aastaste IKTd ja digivaldkonda käsitlevate dialoogide korraldamine üleilmsete partneritega.

 

Latest News

PRESS RELEASE |
Komisjon avab Türgile programmi „Digitaalne Euroopa“

Euroopa Komisjon allkirjastas Türgiga programmi „Digitaalne Euroopa“ assotsieerimislepingu. Pärast allakirjutamist ja sellega seotud ratifitseerimisprotsesside lõpuleviimist jõustub assotsieerimisleping.

PRESS RELEASE |
ELi-Moldova „rändle nagu kodus“ on tegelikkusele lähemal

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku lisada rändlus ELi-Moldova assotsieerimislepingusse. Kui kõik vajalikud sammud on lõpule viidud, saavad Moldova külastajad kasutada oma mobiiltelefone samadel hinnatingimustel nagu siis, kui nad oleksid Moldovas, samal ajal kui EList pärit reisijatel on Moldova külastamisel samad õigused.

Seotud sisu

Mine süvitsi

Ukraina toetamine digitaalselt

See komisjoni osakond töötab selle nimel, et toetada Ukraina digi- ja kultuurisektorit, aidata ukrainlastel püsida ühenduses ja võidelda desinformatsiooni vastu.

Välispoliitika

As more countries are inspired by the European digital model, European companies have more opportunities to do business, creating more jobs for citizens.