Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Attiecības ar citiem pasaules reģioniem

Eiropas Savienība sadarbojas ar valstīm visā pasaulē un starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu, ka tehnoloģijas palīdz uzlabot dzīvi visur.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internets ienes pasauli cilvēku dzīvojamās telpās, birojos un skolās. Pasaule pie mums nonāk caur vietnēm, kas piedāvā plašu filmu klāstu, kā arī ar biroja un mācīšanas rīkiem, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē strādāt kopīgā projektā.

Ja viss darbojas labi, iespējams, neapzināmies, cik daudz darbību notiek otrpus mūsu viedtālruņa vai datora ekrānam. Tomēr, ja nevaram piekļūt saturam tiešsaistē vai, gluži pretēji, mūsu bērni var piekļūt saturam, kas nav piemērots viņu vecumam, varam pamanīt, ka zem virsmas slēpjas vesels mehānisms, kas darbojas ar mērķi padarīt internetu drošu cilvēkiem un uzņēmumiem. Un šis mehānisms darbojas ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.

Eiropai ir daudz iespēju veidot labāku sabiedrību un ekonomiku visā pasaulē. Eiropas Savienība jau sadarbojas ar partneriem tādās jomās kā tirdzniecība, drošība un tiesiskums, un digitālajai jomai nav jābūt izņēmumam. Internetam jābūt brīvam un drošam, tajā nav jābūt tirdzniecības šķēršļiem un teroristiskam saturam.

ES mērķis digitālajā desmitgadē ir panākt, lai digitālā pasaule darbotos visu labā. ES darbs digitālās politikas jomā ir vērsts uz vairākiem ģeogrāfiskiem apgabaliem, piemēram, ES kaimiņvalstīm, Āfrikas un Vidusjūras reģiona jaunattīstības valstīm un tādām attīstītām valstīm kā ASV un Japāna. ES ir līdere tādās politikas jomās kā digitālā tirdzniecība un datu kopīgošana un mudina globālos uzņēmumus tiešsaistē rīkoties atbildīgi.

ES visā pasaulē cita starpā veic šādus digitālās jomas pasākumus:

  • atbalsta interneta pārvaldes forumu, kuras mērķis ir nodrošināt, ka internets ir brīvs, atvērts un drošs;
  • veido partnerību ar Rietumbalkāniem ar mērķi samazināt viesabonēšanas maksu;
  • uzlabo savienojamību ar citām pasaules daļām, piemēram, izveidojot jaunu digitālo datu maģistrāli, kas savieno Eiropu un Latīņameriku, kā arī jaunu savienojamības partnerību ar Indiju;
  • kopā ar ASV vada Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes darbu;
  • ievieš programmu “EU4Digital”;
  • cīnās pret interneta izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai, apspiešanai un sabiedrības kontrolei;
  • veido globālu digitālo ekspertu tīklu ES delegācijās citās valstīs;
  • organizē ikgadējus IKT un digitālās jomas dialogus ar partneriem citās pasaules daļās.

Latest News

PRESS RELEASE |
Komisija atklāj programmu “Digitālā Eiropa” Turcijai

Eiropas Komisija parakstīja asociācijas nolīgumu ar Turciju par programmu “Digitālā Eiropa”. Pēc parakstīšanas un pēc saistīto ratifikācijas procesu pabeigšanas asociācijas nolīgums stāsies spēkā.

PRESS RELEASE |
ES un Moldovas “viesabonēšana kā mājās” tuvāk realitātei

Komisija šodien pieņēma priekšlikumu iekļaut viesabonēšanu ES un Moldovas asociācijas nolīgumā. Kad būs pabeigti visi nepieciešamie pasākumi, Moldovas viesi ES varēs izmantot savus mobilos tālruņus par tādiem pašiem cenas nosacījumiem kā tad, ja viņi būtu Moldovā, savukārt ceļotāji no ES varēs izmantot tādas pašas tiesības, apmeklējot Moldovu.

PRESS RELEASE |
Japānas un ES Digitālās padomes sanāksmes rezultāti

ES un Japāna apstiprināja savu kopīgo mērķi veicināt digitālo jomu, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi, kuras pamatā ir kopīgi demokrātijas principi un pamattiesības.

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

Ārpolitika

Tā kā Eiropas digitālais modelis iedvesmo vairāk valstu, Eiropas uzņēmumiem ir vairāk iespēju veikt uzņēmējdarbību, radot vairāk darbvietu iedzīvotājiem.