Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Starptautiskās attiecības

Eiropas Savienība sadarbojas ar pasaules valstīm un starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu, ka tehnoloģijas palīdz uzlabot dzīvi visur.

Internets ienes pasauli cilvēku dzīvojamās istabās, birojos un skolās. Globālā pasaule nāk pie mums, izmantojot tīmekļa vietnes, kas piedāvā lielus filmu sarakstus, kā arī tiešsaistes birojus un mācību rīkus, kas ļauj cilvēkiem no visas pasaules strādāt pie viena un tā paša projekta.

Kad viss darbojas labi, mēs varam neapzināt, cik daudz darba notiek aiz mūsu viedtālruņiem vai datoru ekrāniem. Tomēr, ja mēs nevaram piekļūt saturam tiešsaistē vai, gluži pretēji, mūsu bērni var piekļūt saturam, kas nav piemērots viņu vecumam, mēs varam pamanīt, ka zem virsmas ir vesela mašīna, kas strādā, lai padarītu internetu drošu cilvēkiem un uzņēmumiem. Un, ka šī mašīna darbojas ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē.

Eiropai ir daudz ko piedāvāt, veidojot labāku sabiedrību un ekonomiku visā pasaulē. Eiropas Savienība jau sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem tādās jomās kā tirdzniecība, drošība un tiesiskums, un digitālajai jomai nevajadzētu būt atšķirīgai. Internetam jābūt brīvam un drošam, nevajadzētu būt tirdzniecības šķēršļiem tiešsaistē, un teroristiskam saturam nevajadzētu būt vietai tajā.

ES digitālās desmitgades mērķis ir panākt, lai digitālā pasaule darbotos visu labā. ES darbs digitālās politikas jomā ir vērsts uz vairākiem ģeogrāfiskiem apgabaliem, piemēram, ES kaimiņvalstīm, Āfrikas un Vidusjūras reģiona jaunattīstības valstīm un tādām attīstītām valstīm kā ASV un Japāna. Tā ir līdere politikas jomās, tostarp digitālajā tirdzniecībā, datu apmaiņā un mudinot globālos uzņēmumus rīkoties atbildīgi tiešsaistē.

Daži piemēri ES digitālajam darbam visā pasaulē ir šādi:

  • atbalsts interneta pārvaldības forumam, lai saglabātu brīvu, atvērtu un drošu internetu
  • partnerība ar Rietumbalkāniem, lai panāktu zemākas viesabonēšanas maksas
  • uzlabot savienojamību ar citiem kontinentiem, piemēram, izmantojot jaunu digitālo datu ceļu, kas savieno Eiropu un Latīņameriku, kā arī jaunu savienojamības partnerību ar Indiju.
  • tirdzniecības un tehnoloģiju padomes un ASV līdzpriekšsēdētājs
  • iepazīstināšana ar programmu “EU4Digital”
  • cīņa pret interneta izmantošanu teroristiskam saturam, represijām vai sociālajai kontrolei
  • globāla digitālo ekspertu tīkla izveide ES delegācijās citās valstīs
  • rīkot ikgadējus IKT un digitālos dialogus ar globālajiem partneriem

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

Ārpolitika

Tā kā Eiropas digitālais modelis iedvesmo vairāk valstu, Eiropas uzņēmumiem ir vairāk iespēju veikt uzņēmējdarbību, radot vairāk darbvietu iedzīvotājiem.