Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Caidreamh Idirnáisiúnta

Oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar le tíortha ar fud an domhain agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta lena chinntiú go gcuidíonn an teicneolaíocht feabhas a chur ar shaol daoine i ngach áit.

    an comhar domhanda a thabhairt chun cuimhne

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Tugann an tIdirlíon an domhan isteach i seomraí maireachtála, oifigí agus scoileanna daoine. Tagann an domhan domhanda chugainn trí shuíomhanna gréasáin a thairgeann liostaí móra de scannáin, chomh maith le huirlisí oifige agus teagaisc ar líne a ligeann do dhaoine ó gach cearn den domhan oibriú ar an tionscadal céanna.

Nuair a fheidhmíonn gach rud go maith, ní féidir linn a bhaint amach ar an méid oibre a théann ar chúl ár smartphones nó scáileáin ríomhaire. Mar sin féin, aon uair nach féidir linn rochtain a fháil ar ábhar ar líne nó, os a choinne sin, go bhfuil ár leanaí in ann rochtain a fháil ar ábhar nach bhfuil oiriúnach dá n-aois, d’fhéadfaimis a thabhairt faoi deara go bhfuil meaisín iomlán i bhfolach faoi bhun an dromchla chun an t-idirlíon a dhéanamh sábháilte do dhaoine agus do ghnólachtaí. Agus, go bhfuil an meaisín seo ag obair, ní hamháin san Eoraip, ach freisin ar fud an domhain.

Tá go leor le tairiscint ag an Eoraip chun sochaithe agus geilleagair níos fearr a thógáil ar fud an domhain. Oibríonn an tAontas Eorpach cheana féin le comhpháirtithe idirnáisiúnta i réimsí lena n-áirítear an trádáil, an tslándáil agus an smacht reachta, agus níor cheart go mbeadh cúrsaí digiteacha difriúil. Ba cheart an tIdirlíon a bheith saor agus slán, níor cheart aon bhacainní trádála ar líne a bheith ann, agus níor cheart aon áit a bheith ag ábhar sceimhlitheoireachta air.

Is é is aidhm don Aontas Eorpach don Deacáid Dhigiteach an saol digiteach a chur ag obair ar mhaithe le cách. Díríonn obair an Aontais ar bheartais dhigiteacha ar roinnt limistéar geografach, amhail comharsanacht an Aontais, tíortha i mbéal forbartha san Afraic agus sa Mheánmhuir agus tíortha forbartha amhail na Stáit Aontaithe agus an tSeapáin. Tá sé ar thús cadhnaíochta i réimsí beartais lena n-áirítear an trádáil dhigiteach, comhroinnt sonraí, agus brú ar chuideachtaí domhanda iad féin a iompar go freagrach ar líne.

I measc na samplaí d’obair dhigiteach an Aontais ar fud an domhain tá:

  • tacú le fóram rialachais idirlín chun an t-idirlíon a choinneáil saor in aisce, oscailte agus slán
  • dul i gcomhpháirtíocht leis na Balcáin Thiar le haghaidh táillí fánaíochta níos ísle
  • nascacht le hilchríocha eile a fheabhsú, mar shampla trí mhórbhealach nua sonraí digiteacha lena nascfar an Eoraip agus Meiriceá Laidineach, chomh maith le Comhpháirtíocht Nascachta nua leis an India
  • comhchathaoirleacht a dhéanamh ar an gComhairle Trádála agus Teicneolaíochta i gcomhar leis na Stáit Aontaithe
  • clár EU4Digital a thabhairt isteach
  • cur i gcoinne úsáid an Idirlín ar mhaithe le hábhar sceimhlitheoireachta, brú faoi chois nó rialú sóisialta
  • líonra domhanda saineolaithe digiteacha a chruthú i dtoscaireachtaí an Aontais chuig tíortha eile
  • idirphlé bliantúil TFC agus digiteach a óstáil le comhpháirtithe domhanda

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
An Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach foilsithe ag an gCoimisiún

Inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach chun na Ballstáit a spreagadh chun cur chuige comhchuibhithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir mar a aistríonn an tAontas chuig cripteagrafaíocht iarchandamach. Cuideoidh sé sin lena chinntiú go mbeidh bonneagair agus seirbhísí digiteacha an Aontais slán sa chéad ré dhigiteach eile.

PRESS RELEASE |
Leanann an tAontas agus na Stáit Aontaithe den chomhar láidir trádála agus teicneolaíochta tráth a bhfuil dúshláin dhomhanda ann

Thionóil an tAontas agus na Stáit Aontaithe an séú cruinniú den Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe i Leuven na Beilge. Chuir an cruinniú ar chumas na n-airí cur leis an obair leanúnach agus táirgí insoláthartha nua na Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta a chur i láthair tar éis dhá bhliain go leith de chomhar.

Ábhar Gaolmhar

Léargas níos doimhne

Ag tacú leis an Úcráin trí mhodhanna digiteacha

Tá an roinn seo den Choimisiún ag obair chun tacú leis na hearnálacha digiteacha agus cultúrtha san Úcráin, chun cabhrú le muintir na hÚcráine fanacht nasctha, agus chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.

Beartas eachtrach

De réir mar a spreagann an tsamhail dhigiteach Eorpach níos mó tíortha, tá níos mó deiseanna ag cuideachtaí Eorpacha gnó a dhéanamh, rud a chruthaíonn níos mó post do shaoránaigh.