Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Opazovalna skupina in forum EU za blokovne verige

Observatorij in forum EU Blockchain omogočata dialog med nosilci odločanja, miselnimi voditelji in skupnostjo blokovnih verig.

    logotip observatorija Blockchain

Spodbujanje dialoga in znanja

Cilj observatorija EU za blokovne verige in foruma je ustvariti skupnost, ki bo razpravljala in izpostavila ključni razvoj tehnologije veriženja blokov ter okrepila partnerstva v Evropi in zunaj nje. Zavezana je k izboljšanju razumevanja tehnologije veriženja blokov, njenih aplikacij in večjih gospodarskih ekosistemov, v katerih lahko igra pomembno vlogo.

Misija opazovalne skupine in foruma EU za blokovne verige je med drugim: 

  • načrtovanje ključnih pobud v Evropi in zunaj nje;
  • spremlja razvoj, analizira trende in obravnava nastajajoča vprašanja;
  • služiti kot globalno vozlišče znanja o blokovnih verigah;
  • ustvariti privlačen in pregleden forum za izmenjavo strokovnih informacij in mnenj;
  • spodbujati evropske akterje, hkrati pa spodbujati sodelovanje s svetovno skupnostjo blokovnih verig;
  • predstavlja pomembno komunikacijsko priložnost za Evropo, da predstavi svojo vizijo in ambicije na mednarodnem prizorišču;
  • spodbujanje skupnih ukrepov, ki temeljijo na posebnih primerih uporabe;
  • pripraviti priporočila o vlogi, ki bi jo lahko imela EU pri pospeševanju inovacij in sprejemanja blokovnih verig.

Kako pridobiti več informacij in se vključiti

Observatorij sodeluje s skupnostjo na različne načine, vključno z delavnicami, interaktivnim spletnim zemljevidom blokovnih verig, delovnimi skupinami, poročili in spletnim forumom.

Najnovejše novice

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Povezane vsebine

Širša slika

Blockchain strategija

EU želi biti vodilna na področju tehnologije veriženja blokov, postati inovatorka na področju blokovne verige in dom pomembnim platformam, aplikacijam in podjetjem.

Glej tudi

Blockchain standardi

Evropska komisija ima dejavno vlogo v skupnosti za standarde blokovne verige, pri čemer sodeluje in tesno sodeluje z vsemi ustreznimi organi po svetu.

Evropsko partnerstvo za blokovne verige

Evropsko partnerstvo za blokovne verige (EBP) je pobuda za razvoj strategije EU za blokovne verige in izgradnjo infrastrukture blokovne verige za javne storitve.