Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropské středisko pro sledování blokových řetězců a fórum

EU Blockchain Observatory and Forum usnadňuje dialog mezi činiteli s rozhodovací pravomocí, myšlenkovými vůdci a komunitou blockchainu.

    logo observatoře Blockchain

Podpora dialogu a znalostí

Cílem střediska EU pro sledování blockchainu a fóra je vytvořit komunitu, která bude diskutovat a zdůrazňovat klíčový vývoj technologie blockchain a posílit partnerství v Evropě i mimo ni. Je odhodlána zlepšit pochopení technologie blockchain, jejích aplikací a větších ekonomických ekosystémů, ve kterých může hrát důležitou roli.

Posláním střediska EU pro sledování blokových řetězců a fóra je mimo jiné: 

  • zmapovat klíčové iniciativy v Evropě i mimo ni;
  • sledovat vývoj, analyzovat trendy a řešit vznikající problémy;
  • sloužit jako globální znalostní centrum o blockchainu;
  • vytvořit atraktivní a transparentní fórum pro sdílení odborných informací a stanovisek;
  • podporovat evropské aktéry a zároveň podporovat spolupráci s globální komunitou blockchain;
  • představuje významnou komunikační příležitost pro Evropu, aby představila svou vizi a ambice na mezinárodní scéně;
  • inspirovat společná opatření založená na konkrétních případech použití;
  • vypracovat doporučení ohledně úlohy, kterou by EU mohla sehrát při urychlení inovací a přijímání blockchainu.

Jak získat více informací a zapojit se

Observatoř spolupracuje s komunitou mnoha různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím workshopů, interaktivní online blockchainové mapy, pracovních skupin, zpráv a online fóra.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise spouští evropský regulační pískoviště pro blockchain

Komise dnes spustila evropský regulační pískoviště pro blockchain. Pískoviště jsou kontrolovaná prostředí, v nichž mohou společnosti testovat své výrobky a služby a zároveň spolupracovat s příslušnými regulačními orgány.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Související obsah

Souvislosti

Blockchain strategie

EU chce být lídrem v oblasti technologie blockchain, stát se inovátorem v oblasti blockchainu a domovem významných platforem, aplikací a společností.

Viz také

Blockchainové standardy

Evropská komise se aktivně podílí na komunitě standardů blockchainu a úzce spolupracuje se všemi příslušnými orgány po celém světě.

Evropské partnerství pro blockchain

Evropské blockchainové partnerství (EBP) je iniciativa, jejímž cílem je vypracovat strategii EU pro blockchain a vybudovat blockchainovou infrastrukturu pro veřejné služby.