Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropské středisko pro sledování blokových řetězců a fórum

EU Blockchain Observatory and Forum usnadňuje dialog mezi činiteli s rozhodovací pravomocí, myšlenkovými vůdci a komunitou blockchainu.

Podpora dialogu a znalostí

Cílem střediska EU pro sledování blockchainu a fóra je vytvořit komunitu, která bude diskutovat a zdůrazňovat klíčový vývoj technologie blockchain a posílit partnerství v Evropě i mimo ni. Je odhodlána zlepšit pochopení technologie blockchain, jejích aplikací a větších ekonomických ekosystémů, ve kterých může hrát důležitou roli.

Posláním střediska EU pro sledování blokových řetězců a fóra je mimo jiné: 

  • zmapovat klíčové iniciativy v Evropě i mimo ni;
  • sledovat vývoj, analyzovat trendy a řešit vznikající problémy;
  • sloužit jako globální znalostní centrum o blockchainu;
  • vytvořit atraktivní a transparentní fórum pro sdílení odborných informací a stanovisek;
  • podporovat evropské aktéry a zároveň podporovat spolupráci s globální komunitou blockchain;
  • představuje významnou komunikační příležitost pro Evropu, aby představila svou vizi a ambice na mezinárodní scéně;
  • inspirovat společná opatření založená na konkrétních případech použití;
  • vypracovat doporučení ohledně úlohy, kterou by EU mohla sehrát při urychlení inovací a přijímání blockchainu.

Jak získat více informací a zapojit se

Observatoř spolupracuje s komunitou mnoha různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím workshopů, interaktivní online blockchainové mapy, pracovních skupin, zpráv a online fóra.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Blockchain strategie

EU chce být lídrem v technologii blockchain, stát se inovátorem v blockchainu a domovem významných platforem, aplikací a společností.

Viz také

Blockchain standardy

Evropská komise se aktivně angažuje v komunitě standardů blockchain a úzce spolupracuje se všemi příslušnými orgány po celém světě.

Evropské partnerství pro blockchain

Evropské blockchainové partnerství (EBP) je iniciativa, jejímž cílem je vypracovat strategii EU pro blockchain a vybudovat blockchainovou infrastrukturu pro veřejné služby.