Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES blokķēžu novērošanas centrs un forums

ES blokķēžu novērošanas centrs un forums veicina dialogu starp lēmumu pieņēmējiem, domu vadītājiem un blokķēžu kopienu.

    Blockchain observatorijas logotips

Dialoga un zināšanu veicināšana

ES Blockchain observatorijas un foruma mērķis ir izveidot kopienu, lai apspriestu un izceltu blokķēžu tehnoloģijas galvenās norises un stiprinātu partnerības Eiropā un ārpus tās. Tā ir apņēmusies uzlabot izpratni par blokķēdes tehnoloģiju, tās pielietojumiem un lielākajām ekonomikas ekosistēmām, kurās tai var būt svarīga loma.

ES Blokķēžu novērošanas centra un foruma uzdevums cita starpā ir: 

  • kartēt galvenās iniciatīvas Eiropā un ārpus tās;
  • uzraudzīt notikumu attīstību, analizēt tendences un risināt jaunus jautājumus;
  • kalpot par globālu zināšanu centru par blokķēdi;
  • izveidot pievilcīgu un pārredzamu forumu ekspertu informācijas un viedokļu apmaiņai;
  • veicināt Eiropas dalībniekus, vienlaikus veicinot sadarbību ar globālo blokķēžu kopienu;
  • Eiropai ir nozīmīga saziņas iespēja, lai tā varētu izklāstīt savu redzējumu un mērķus starptautiskajā arēnā;
  • iedvesmot kopīgas darbības, pamatojoties uz konkrētiem lietošanas gadījumiem;
  • sniegt ieteikumus par ES lomu blokķēdes inovācijas paātrināšanā un to pieņemšanā.

Kā iegūt vairāk informācijas un iesaistīties

Observatorija dažādos veidos mijiedarbojas ar sabiedrību, tostarp izmantojot seminārus, interaktīvu tiešsaistes blokķēdes karti, darba grupas, ziņojumus un tiešsaistes forumu.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Blokķēdes stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģiju jomā, kļūstot par novatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietotnēm un uzņēmumiem.

Skatīt arī

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēdes standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.