Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Osservatorju u l-Forum tal-UE dwar il-Blockchain

L-Osservatorju u l-Forum tal-Blockchain tal-UE jiffaċilitaw id-djalogu bejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, il-mexxejja tal-ħsieb, u l-komunità tal-blockchain.

    logo tal-Osservatorju tal-Blockchain

It-trawwim tad-djalogu u l-għarfien

L-għan tal-Osservatorju u tal-Forum tal-UE dwar il-Blockchain huwa li tinħoloq komunità li tiddiskuti u tenfasizza l-iżviluppi ewlenin tat-teknoloġija blockchain u ssaħħaħ is-sħubijiet fl-Ewropa u lil hinn minnha. Hija impenjata li ttejjeb il-fehim tat-teknoloġija blockchain, l-applikazzjonijiet tagħha u l-ekosistemi ekonomiċi akbar li fihom jista’ jkollha rwol importanti.

Il-missjoni tal-Osservatorju u tal-Forum tal-UE dwar il-Blockchain hija, fost affarijiet oħra, li: 

  • tfassal inizjattivi ewlenin fl-Ewropa u lil hinn minnha;
  • jissorvelja l-iżviluppi, janalizza x-xejriet u jindirizza kwistjonijiet emerġenti;
  • iservi bħala ċentru ta’ għarfien globali dwar il-blockchain;
  • il-ħolqien ta’ forum attraenti u trasparenti għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u opinjonijiet esperti;
  • jippromwovu l-atturi Ewropej filwaqt li jrawmu l-involviment mal-komunità globali tal-blockchain;
  • tirrappreżenta opportunità ewlenija ta’ komunikazzjoni għall-Ewropa biex tistabbilixxi l-viżjoni u l-ambizzjoni tagħha fix-xena internazzjonali;
  • jispiraw azzjonijiet komuni bbażati fuq każijiet speċifiċi ta’ użu;
  • tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar ir-rwol li l-UE jista’ jkollha fl-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni u l-adozzjoni tal-blockchain.

Kif tikseb aktar informazzjoni u tinvolvi ruħek

L-Osservatorju jinteraġixxi mal-komunità b’għadd ta’ modi differenti, inkluż permezz ta’ workshops, mappa interattiva online tal-blockchain, gruppi ta’ ħidma, rapporti u forum online.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija tal-blockchain

l-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Qafas legali u regolatorju għall-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza taċ-ċertezza legali u reġim regolatorju ċar f’oqsma li jappartjenu għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi ruħha u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.