Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Osservatorju u l-Forum tal-UE dwar il-Blockchain

L-Osservatorju u l-Forum tal-Blockchain tal-UE jiffaċilitaw id-djalogu bejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, il-mexxejja tal-ħsieb, u l-komunità tal-blockchain.

    logo tal-Osservatorju tal-Blockchain

It-trawwim tad-djalogu u l-għarfien

L-għan tal-Osservatorju u tal-Forum tal-UE dwar il-Blockchain huwa li tinħoloq komunità li tiddiskuti u tenfasizza l-iżviluppi ewlenin tat-teknoloġija blockchain u ssaħħaħ is-sħubijiet fl-Ewropa u lil hinn minnha. Hija impenjata li ttejjeb il-fehim tat-teknoloġija blockchain, l-applikazzjonijiet tagħha u l-ekosistemi ekonomiċi akbar li fihom jista’ jkollha rwol importanti.

Il-missjoni tal-Osservatorju u tal-Forum tal-UE dwar il-Blockchain hija, fost affarijiet oħra, li: 

  • tfassal inizjattivi ewlenin fl-Ewropa u lil hinn minnha;
  • jissorvelja l-iżviluppi, janalizza x-xejriet u jindirizza kwistjonijiet emerġenti;
  • iservi bħala ċentru ta’ għarfien globali dwar il-blockchain;
  • il-ħolqien ta’ forum attraenti u trasparenti għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u opinjonijiet esperti;
  • jippromwovu l-atturi Ewropej filwaqt li jrawmu l-involviment mal-komunità globali tal-blockchain;
  • tirrappreżenta opportunità ewlenija ta’ komunikazzjoni għall-Ewropa biex tistabbilixxi l-viżjoni u l-ambizzjoni tagħha fix-xena internazzjonali;
  • jispiraw azzjonijiet komuni bbażati fuq każijiet speċifiċi ta’ użu;
  • tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar ir-rwol li l-UE jista’ jkollha fl-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni u l-adozzjoni tal-blockchain.

Kif tikseb aktar informazzjoni u tinvolvi ruħek

L-Osservatorju jinteraġixxi mal-komunità b’għadd ta’ modi differenti, inkluż permezz ta’ workshops, mappa interattiva online tal-blockchain, gruppi ta’ ħidma, rapporti u forum online.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tniedi Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain

Illum, il-Kummissjoni nediet is-Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain. Is-sandboxes huma ambjenti kkontrollati fejn il-kumpaniji jistgħu jittestjaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom filwaqt li jinvolvu ruħhom mar-regolaturi rilevanti.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija dwar il-blockchain

L-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.