Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvantno

Za sprostitev preobrazbene moči kvantne moči bi morala EU razviti trdno industrijsko bazo, ki bi temeljila na njeni tradiciji odličnosti na področju kvantnih raziskav.

© Evropska komisija

Kaj je kvantno

fix-empty

V naslednjih nekaj letih bodo kvantne tehnologije omogočile stvari, ki jih danes preprosto ni mogoče storiti. S kvantno lahko gledamo daleč pod zemljo ali pod morjem in opravljamo kompleksne računalniške naloge, kot so modeliranje biomolekularnih in kemičnih reakcij, ki jih najmočnejši superračunalniki trenutno ne morejo obvladati. Quantum nam bo pomagal varno pošiljati občutljive informacije kamor koli in hitreje in natančneje diagnosticirati bolezni z gledanjem znotraj celic. Z drugimi besedami, kvantna rešitev bo rešila težave, ki bi trajale celo današnje najhitrejše računalnike na stotine dni, če ne celo leta.

V prvi kvantni revoluciji v začetku 20. stoletja so se znanstveniki naučili razumeti in uporabljati lastnosti kvantne mehanike – interakcije molekul, atomov in celo manjših delcev, kot so fotoni in elektroni. To jim je omogočilo, da so ustvarili tranzistorje, laserje in mikroprocesorje: temeljne tehnologije za računalnike, telekomunikacije, satelitsko navigacijo, pametne telefone, sodobno medicinsko diagnostiko in še veliko več.

Druga kvantna revolucija je v teku. Raziskovalci lahko zaznajo in manipulirajo posamezne delce ter njihove fizične medsebojne povezave in interakcije ter gradijo nove tehnologije in sisteme, ki uporabljajo lastnosti osnovne kvantne mehanike. Ta razvoj je privedel do velikega tehničnega napredka na številnih področjih, vključno s kvantnim računalništvom, senzorji, simulacijami, kriptografijo in telekomunikacijami. Začenja se pojavljati celotna generacija novih kvantnih tehnologij s potencialom za daljnosežne gospodarske in družbene učinke. Nekateri so že v razvoju, mnogi drugi pa bodo razviti v prihodnjih desetletjih.

Vodilna pobuda za kvantne tehnologije

Evropa ima dolgo tradicijo odličnosti na področju kvantnih raziskav. Zdaj je ključnega pomena razviti trdno industrijsko bazo, ki bo temeljila na tej tradiciji. Brez usklajenih prizadevanj na področju raziskav in financiranja na evropski ravni bi Evropa tvegala zaostajanje za svojimi svetovnimi tekmeci.

Da bi se spoprijeli s tem izzivom, je bila leta 2018 uvedena vodilna pobuda za kvantne tehnologije. Gre za obsežno, dolgoročno raziskovalno pobudo s proračunom v višini 1 milijarde EUR, ki ga financira EU in združuje raziskovalne ustanove, industrijo in javne financerje ter utrjuje in širi evropski znanstveni vodilni položaj in odličnost na tem področju.

Kvantno računalništvo

Komisija namerava v okviru Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC JU) do leta 2023 zgraditi najsodobnejše pilotne kvantne računalnike. Ti računalniki bi delovali kot pospeševalci, povezani s superračunalniki Skupnega podjetja, ki bi tvorili „hibridne“ stroje, ki bi združevali najboljše kvantne in klasične računalniške tehnologije.

Oktobra 2022 je Skupno podjetje EuroHPC napovedalo izbiro šestih lokacij po vsej EU, ki bodo gostile prve evropske kvantne računalnike, ki bodo vključeni v superračunalnike EuroHPC. Ti novo pridobljeni kvantni računalniki bodo temeljili na povsem najsodobnejši evropski tehnologiji in se bodo nahajali na lokacijah na Češkem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji in na Poljskem. Skupaj znaša 100 milijonov EUR, od tega 50 % iz EU in 50 % iz 17 sodelujočih držav Skupnega podjetja EuroHPC.

To bo prvi korak k uvedbi evropske kvantne infrastrukture, s čimer bo EU postala vodilna v kvantni revoluciji. Količina bo na splošno dostopna evropskim uporabnikom iz znanosti in industrije prek oblaka na nekomercialni osnovi. Infrastruktura bo namenjena pospeševanju ustvarjanja novega znanja in rešitev za svetovne družbene izzive. Zaradi svoje velike računalniške zmogljivosti bo obravnaval kompleksne probleme simulacije in optimizacije, zlasti pri razvoju materialov, odkrivanju zdravil, vremenskih napovedih, prevozu in drugih resničnih problemih, ki so zelo pomembni za industrijo in družbo. EU in države članice bodo v prihodnjih letih vzpostavile nadaljnje sinergije za nadaljnjo uvedbo kvantnega ekosistema svetovnega razreda in tako dosegle naš cilj digitalnega desetletja, da do leta 2025 zagotovi prvi računalnik s kvantno pospešitvijo.

Evropska kvantna komunikacijska infrastruktura (EuroQCI)

Od junija 2019 je vseh 27 držav članic EU podpisalo izjavo EuroQCI, v kateri so se strinjale, da bodo skupaj s Komisijo in ob podpori Evropske vesoljske agencije sodelovale pri razvoju kvantne komunikacijske infrastrukture, ki bo zajemala celotno EU (EuroQCI). 

Odkrijte več o EuroQCI

 

Najnovejše novice

DIGIBYTE |
Napredek EU na področju kvantnih tehnologij

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje EuroHPC) je danes napovedalo podpis šestih sporazumov o gostovanju za prihodnje evropske kvantne računalnike z Italijo, Poljsko, Španijo, Francijo, Nemčijo in Češko.

Povezane vsebine

Širša slika

Napredno računalništvo

Naložbe EU v visokozmogljivostno računalništvo in računalniške tehnologije bodo Evropi zagotovile vodilno vlogo na področju superračunalništva v digitalnem desetletju.

Podrobnejše informacije

Vodilna pobuda kvantnih tehnologij

Vodilna pobuda za kvantne tehnologije je dolgoročna pobuda za raziskave in inovacije, katere cilj je postaviti Evropo v ospredje druge kvantne revolucije.

Glej tudi

Destinacija Zemlja

Destinacija Zemlja (DestinE), vodilna pobuda Evropske komisije za trajnostno prihodnost

Elektronika

Mikro in nanoelektronika nas popeljeta v svet v miniaturi, kjer velike stvari olajšajo najmanjše in najpametnejše elektronske komponente in sistemi.

Fotonika

Smo na robu nove dobe fotonike in Evropska komisija si prizadeva, da bi državljani in podjetja uživali vse prednosti te tehnologije.

Visokozmogljivo računalništvo

Visokozmogljivostno računalništvo se nanaša na računalniške sisteme z izjemno visoko računalniško močjo, ki lahko rešijo zelo zapletene in zahtevne probleme.