Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EU pro digitální veřejný sektor

Komise chce zajistit, aby byl veřejný sektor schopen držet krok s novými technologiemi a těžit z inovací.

  Počítačová klávesnice s tlačítkem eGovernment

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digitální transformace nabízí příležitosti nejen soukromému sektoru, ale také veřejným službám. Mnoho veřejných služeb již digitalizovalo své postupy a k interakci se svými občany využívají technologie, jako je umělá inteligence, blockchain a internet věcí.

Evropská komise má pro digitální desetiletí tři klíčové cíle pro zlepšení digitalizace veřejných služeb: 

 1. 100 % klíčových veřejných služeb, které budou k dispozici on-line;
 2. všichni občané mají přístup k lékařským záznamům;
 3. 80 % občanů využívá řešení digitální identity.

Proto vytváříme a podporujeme řadu iniciativ na podporu veřejných služeb, jako je spolupráce GovTech, středisko pro sledování inovativních veřejných služeb, program ISA2, financování 5G v inteligentních komunitách a program Digitální Evropa.

GovTech

Vlády a subjekty veřejného sektoru v celé Evropě začínají vytvářet programy GovTech. Tyto programy podporují inovace ve veřejném sektoru a propojují jej se začínajícími podniky a podnikateli. Evropská komise spustila platformu GovTech a inkubátor GovTech v rámci programu Digitální Evropa.

Cílem platformyGovTech je podporovat orgány veřejné správy při přijímání nákladově efektivních a flexibilních digitálních řešení. Navazuje na model platformy v laboratořích GovTech po celé Evropě a pomáhá orgánům veřejné správy spolupracovat a sdílet řešení.

Inkubátor GovTech pomůže vládám při zavádění nových digitálních služeb, podpoře inovativních řešení digitální správy a zajištění toho, aby služby mohly vzájemně komunikovat a spolupracovat již od návrhu. Stejně jako platforma GovTech bude podporovat přeshraniční spolupráci mezi agenturami pro digitalizaci. Inovativní observatoř veřejné služby.

Evropská komise připravuje studii proveditelnosti Inovativního střediska pro sledování veřejných služeb s cílem porozumět trendu inovací a experimentů ve veřejném sektoru. Středisko pro sledování inovativních veřejných služeb má čtyři cíle: 

 1. podpora inovací ve veřejném sektoru;
 2. podpora ekosystému společností v oblasti GovTech;
 3. podporovat zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací;
 4. zajistit interoperabilitu již od návrhu.

ISA²

Program ISA² se zaměřuje na řešení interoperability pro orgány veřejné správy, podniky a občany. Jeho cílem je zajistit, aby veřejné služby v celé Evropě mohly těžit z řešení a služeb navržených jinými subjekty.

5G pro inteligentní komunity

Cílem výzvy 5G pro inteligentní komunity k předkládání návrhů je zajistit inovace v centru místních komunit. Výzva je otevřena poskytovatelům veřejných služeb, orgánům veřejné moci a společnostem provozujícím síťovou infrastrukturu, kteří mají konkrétní příklady aplikací 5G ve zdravotnictví, vzdělávání, veřejné správě a v jakékoli oblasti obecného veřejného zájmu. Výzva je financována v rámci programu Digitální nástroj pro propojení Evropy a je otevřena do 21. března 2023.

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) přispívá k lepší tvorbě politik ze strany evropského veřejného sektoru tím, že podporuje:

 • Projekty, které zvyšují snadnou dostupnost, kvalitu a využitelnost informací veřejného sektoru s cílem podpořit opakované použití a kombinaci veřejně přístupných veřejných dat v celé EU pro vývoj informačních produktů a služeb, včetně aplikací umělé inteligence.
 • Vytvoření digitálních pozemských dvojčat (Destination Earth), které budou klíčem k předvídání účinků a budování odolnosti vůči změně klimatu. Tato iniciativa je zpočátku zaměřena na profesionální uživatele veřejného sektoru.

Zjistěte, jak získat finanční prostředky z programu Digitální Evropa

Související obsah

Souvislosti

Financování digitalizace ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Dlouhodobý rozpočet EU, známý také jako víceletý finanční rámec, podpoří digitální technologie a pomoc při oživení po pandemii.

Viz také

Podpora EU pro podniky v digitálním světě

EU nabízí širokou škálu podpory podnikům, od začínajících podniků až po rozvíjející se podniky až po malé a střední podniky i mimo ně. Více se dozvíte na této stránce.

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

Zjistěte více o digitálních veřejných službách