Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financiering voor digitaal in het meerjarig financieel kader 2021-2027

De langetermijnbegroting van de EU, ook bekend als het meerjarig financieel kader, zal digitale technologieën en hulp bij het herstel van de pandemie stimuleren.

  „”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

De digitale sector is van cruciaal belang voor een sterk herstel van de COVID-19-pandemie en het opbouwen van een duurzame toekomst die mensen en bedrijven ondersteunt. Het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) zorgt ervoor dat het daarvoor de steun heeft. Het omvat instrumenten en financieringsprogramma’s zoals:

 • programma Digitaal Europa
 • de Connecting Europe Facility
 • Horizon Europa
 • Creatief Europa

De totale begroting van het nieuwe MFK bedraagt 1,21 biljoen EUR. Daarnaast heeft de Commissie een nieuw herstelinstrument voorgesteld, genaamd Next Generation EU. Dit is een waarde van 806,9 miljard EUR en loopt van 2021-2024. Next Generation EU zal worden meegenomen in een aantal van de digitale onderdelen. Bijvoorbeeld het digitale onderdeel van het Invest EU-programma.

De 7 belangrijkste EU-begrotingsprogramma’s

Programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is het centrale programma voor digitaal in het MFK. Het heeft tot doel het economisch herstel te versnellen en de digitale transformatie van Europa te stimuleren.

Het programma Digitaal Europa zal de investeringen op een aantal gebieden versterken, waaronder:

 • capaciteiten op het gebied van supercomputers en gegevensverwerking;
 • kerncapaciteiten voor kunstmatige intelligentie (AI), zoals een dataruimte en bibliotheken van AI-algoritmen;  
 • cyberbeveiliging;
 • digitale vaardigheden, uitbreiding van het optimale gebruik van digitale capaciteit in de samenleving en economie van de EU;
 • ondersteuning van de digitalisering van bedrijven en overheidsdiensten

Het programma Digitaal Europa is ontworpen om de kloof tussen onderzoek en de uitrol van digitale technologieën op te vullen. Het zal de resultaten van het onderzoek op de markt brengen ten behoeve van de Europese burgers en bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen.

Programma Digitaal Europa: 7,6 miljard euro in lopende prijzen.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen — Digitaal

De Connecting Europe Facility ondersteunt trans-Europese netwerken en infrastructuren in de vervoers-, telecommunicatie- en energiesector. Het investeert in breedbandnetwerken, als onderdeel van de bredere inspanningen van de EU om infrastructuur op te bouwen die opkomende en toekomstige processen en toepassingen kan verwerken.

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen — Digitaal: 2,07 miljard euro in lopende prijzen.

Horizon Europa

Horizon Europe is een zevenjarig financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie dat de werkzaamheden van Horizon 2020 zal voortzetten. Het zal cruciaal onderzoek financieren op het gebied van gezondheid, veerkracht en de groene en digitale transitie.

Horizon Europa omvat een specifiek budget voor „digitaal, industrie en ruimtevaart”. Dit budget zal onderzoek en hoogwaardige innovatie op het gebied van ontsluitende technologieën ontwikkelen, zoals:

 • artificiële intelligentie en robotica
 • internet van de volgende generatie
 • high performance computing
 • Big data
 • belangrijkste digitale technologieën
 • 6G

Het zal ook helpen bij onderzoek naar het combineren van digitaal met andere technologieën. Over het algemeen wordt verwacht dat ongeveer 35 % van Horizon Europa de werkzaamheden voor de digitale transitie zal ondersteunen. De werkzaamheden van Horizon Europa zullen een aanvulling vormen op die van het programma Digitaal Europa.

Horizon Europa: 95,5 miljard euro in lopende prijzen.

InvestEU

InvestEU zal bedrijven in de herstelfase cruciale steun verlenen en ervoor zorgen dat particuliere investeerders zich sterk richten op de beleidsprioriteiten van de EU op middellange en lange termijn. Met name de Europese Green Deal en digitalisering. Ten minste 10 % van het programma zal worden meegenomen in digitale doelen.

InvestEU: EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard EUR met als doel meer dan 372 miljard euro aan publieke en particuliere investeringen te mobiliseren.

Creatief Europa MEDIA

Het MEDIA-subprogramma Creatief Europa zal Europese film- en andere audiovisuele industrieën ondersteunen. Het voorziet in financiering voor de ontwikkeling, bevordering en distributie van Europese producties binnen en buiten Europa.

Creatief Europa MEDIA: Ter waarde van 1,4 miljard EUR

EU4Gezondheid

EU4Health is een nieuw programma ter versterking van de gezondheidszekerheid en ter voorbereiding op toekomstige gezondheidscrises. Ongeveer 10 % van dit programma zal worden gebruikt voor de digitale transformatie van de gezondheidssector.

EU4Health: Ter waarde van EUR 5,3 miljard

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Het ondersteunen van digitale transformatie is van cruciaal belang voor het opbouwen van veerkracht en het bevorderen van herstel. De faciliteit voor herstel en veerkracht is een nieuw programma dat financiële steun zal bieden voor investeringen en hervormingen, onder meer met betrekking tot de groene en digitale transitie en de veerkracht van de nationale economieën. Het zal worden gekoppeld aan het Europees semester.

De Commissie heeft voorgesteld dat elk plan voor herstel en veerkracht een minimumniveau van 20 % van de digitale uitgaven omvat.

Faciliteitvoor herstel en veerkracht: Ter waarde van 672,5 miljard EUR

Financiering vinden

Er zijn vele manieren om toegang te krijgen tot financiering in de EU, en elk programma heeft zijn eigen procedures voor het aanvragen van oproepen. Bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van het toegangsportaal voor financiering of contact opnemen met hun lokale beheersautoriteiten voor een overzicht van welke ondersteuning beschikbaar is en waar ze moeten worden aangevraagd.

Toegang tot financiering

Het toegangsportaal helpt bedrijven en ondernemers financiële steun te vinden. Dit kan door middel van leningen of aandelenfinanciering. Het portaal leidt u naar lokale financiële instellingen waar u EU-financiering kunt aanvragen.

Regionale financiering

Regionaal beleid is het belangrijkste investeringsgebied van de EU en beslaat een derde van de EU-begroting — en omvat digitale projecten.

Bedrijven, organisaties, overheden en burgers kunnen contact opnemen met hun lokale beheersautoriteit om subsidies of leningen te verkrijgen. Deze financiering kan betrekking hebben op één of meerdere regio’s, of zelfs op grensoverschrijdende grenzen.

Een voorbeeld in Portugal is het operationele programma COMPETE 2020, dat zich richt op onderzoeks- en ontwikkelingssteun aan kmo’s en ondernemerschap. 

Een ander voorbeeld zijn de ICT-investeringen voor meer dan 20 miljard euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), gericht op digitale cohesie in de hele EU.

Financieringsmogelijkheden

CALL FOR PROPOSALS |
Media Ownership Monitoring System

This call for proposals is to fund a project setting up a publicly available database containing relevant information on media outlets.

CALL FOR PROPOSALS |
Oproep tot het indienen van voorstellen — Europees ecosysteem voor digitale identiteit en vertrouwen (standaarden en uitvoering van monsters)

De EU lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen op het gebied van het versnellen van het beste gebruik van technologieën (Call: Digital-2024-bestuse-06, 1 onderwerp) in het kader van het programma Digitaal Europa. Informatie en procedures over hoe u kunt solliciteren vindt u op het portaal voor financiering en aanbestedingsmogelijkheden.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

EU-steun voor onderwijs en opleiding

De Commissie biedt een aantal onderwijs- en opleidingsmogelijkheden om u te helpen digitaal aan de slag te gaan, zoals richtsnoeren voor ondernemerschap, uitwisselingen en meer.

Het programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een EU-financieringsprogramma dat gericht is op het aanbieden van digitale technologie aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Connecting Europe Facility — CEF Digital

Het digitale deel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) zal zowel publieke als particuliere investeringen in infrastructuur voor digitale connectiviteit tussen 2021 en 2027 ondersteunen en katalyseren.