Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Financiranje za digitalno tehnologijo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027

Dolgoročni proračun EU, znan tudi kot večletni finančni okvir, bo spodbudil digitalne tehnologije in pomoč pri okrevanju po pandemiji.

  KAJ JE TO?

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Digitalni sektor je ključnega pomena za zagotovitev močnega okrevanja po pandemiji COVID-19 in oblikovanje trajnostne prihodnosti, ki podpira ljudi in podjetja. Novi večletni finančni okvir zagotavlja, da ima za to podporo. Vključuje instrumente in programe financiranja, kot so:

 • program za digitalno Evropo
 • instrument za povezovanje Evrope
 • Obzorje Evropa
 • Ustvarjalna Evropa

Celotni proračun novega večletnega finančnega okvira znaša 1,21 bilijona EUR. Poleg tega je Komisija predlagala nov instrument za okrevanje, imenovan Next Generation EU. Ta znesek je vreden 806,9 milijarde EUR in bo potekal v obdobju 2021–2024. Instrument Next Generation EU bo prispeval k nekaterim digitalnim sklopom. Na primer digitalni sklop programa InvestEU.

7 glavnih proračunskih programov EU

Program za digitalno Evropo

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je osrednji program za digitalno tehnologijo v večletnem finančnem okviru. Njegov cilj je pospešiti gospodarsko okrevanje in spodbuditi digitalno preobrazbo Evrope.

Program za digitalno Evropo bo okrepil naložbe na številnih področjih, vključno z:

 • zmogljivosti za superračunalništvo in obdelavo podatkov;
 • osnovne zmogljivosti umetne inteligence, kot so podatkovni prostori in knjižnice algoritmov umetne inteligence;  
 • kibernetska varnost;
 • digitalna znanja in spretnosti, razširitev najboljše uporabe digitalnih zmogljivosti v družbi in gospodarstvu EU;
 • podpora digitalizaciji podjetij in javnih uprav

Program za digitalno Evropo je zasnovan tako, da zapolni vrzel med raziskavami in uvajanjem digitalnih tehnologij. Rezultate raziskav bo prinesel na trg v korist evropskih državljanov in podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij.

Program za digitalno Evropo: Vrednost 7,6 milijarde EUR v tekočih cenah.

Instrument za povezovanje Evrope – Digitalno

Instrument za povezovanje Evrope podpira vseevropska omrežja in infrastrukturo v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju. Vlaga v širokopasovna omrežja kot del širših prizadevanj EU za izgradnjo infrastrukture, s katero bo mogoče ravnati z nastajajočimi in prihodnjimi procesi in aplikacijami.

Instrument za povezovanje Evrope – Digitalno: V vrednosti 2,07 milijarde EUR v tekočih cenah.

Obzorje Evropa

Obzorje Evropa je sedemletni program financiranja za raziskave in inovacije, ki bo nadaljeval delo programa Obzorje 2020. Financirala bo ključne raziskave na področju zdravja, odpornosti ter zelenega in digitalnega prehoda.

Program Obzorje Evropa vključuje namenski proračun za digitalno, industrijo in vesolje. Ta proračun bo razvil raziskave in vrhunske inovacije na področju omogočitvenih tehnologij, kot so:

 • umetna inteligenca in robotika
 • internet naslednje generacije
 • visokozmogljivostno računalništvo
 • veliki podatki
 • ključne digitalne tehnologije
 • 6G

Pomagal bo tudi raziskavam združevanja digitalnih tehnologij z drugimi tehnologijami. Na splošno se pričakuje, da bo približno 35 % sredstev programa Obzorje Evropa podpiralo delo za digitalni prehod. Delo programa Obzorje Evropa bo dopolnjevalo delo programa za digitalno Evropo.

Obzorje Evropa: 95,5 milijarde EUR v tekočih cenah.

InvestEU

Program InvestEU bo zagotovil ključno podporo podjetjem v fazi okrevanja in velik poudarek med zasebnimi vlagatelji na srednje- in dolgoročne prednostne naloge politike EU. Zlasti evropski zeleni dogovor in digitalizacija. Vsaj 10 % sredstev programa bo namenjenih digitalnim ciljem.

InvestEU: Jamstvo proračuna EU v višini 26,2 milijarde evrov za mobilizacijo več kot 372 milijard evrov javnih in zasebnih naložb.

Ustvarjalna Evropa MEDIA

Podprogram MEDIA Ustvarjalna Evropa bo podpiral evropsko filmsko in drugo avdiovizualno industrijo. Zagotavlja finančna sredstva za razvoj, promocijo in distribucijo evropskih del v Evropi in zunaj nje.

Ustvarjalna Evropa MEDIA: Vrednost 1,4 milijarde EUR

EU4Zdravje

Program EU za zdravje je nov program, namenjen krepitvi zdravstvene varnosti in pripravi na prihodnje zdravstvene krize. Približno 10 % tega programa se bo uporabilo za digitalno preobrazbo zdravstvenega sektorja.

EU4Health: V vrednosti 5,3 milijarde EUR

Mehanizem za okrevanje in odpornost

Podpora digitalni preobrazbi je ključna za krepitev odpornosti in pospeševanje okrevanja. Mehanizem za okrevanje in odpornost je nov program, ki bo nudil finančno podporo za naložbe in reforme, tudi v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom ter odpornostjo nacionalnih gospodarstev. Povezan bo z evropskim semestrom.

Komisija je predlagala, naj vsak načrt za okrevanje in odpornost vključuje najmanj 20 % odhodkov, povezanih z digitalnim sektorjem.

Mehanizem za okrevanje in odpornost: Vrednost 672,5 milijarde EUR

Iskanje sredstev

Obstaja veliko načinov za dostop do financiranja v EU, vsak program pa ima svoje postopke za prijavo na razpise. Za pregled, katera podpora je na voljo in kje se lahko prijavijo, lahko podjetja in posamezniki uporabijo dostop do finančnega portala ali se obrnejo na lokalne organe upravljanja.

Dostop do finančnih sredstev

Portal za dostop do financiranja podjetjem in podjetnikom pomaga pri iskanju finančne podpore. To je lahko s posojili ali lastniškim financiranjem. Portal vas usmerja k lokalnim finančnim institucijam, kjer lahko zaprosite za financiranje EU.

Regionalno financiranje

Regionalna politika je glavno naložbeno področje EU, ki zajema tretjino proračuna EU in vključuje digitalne projekte.

Podjetja, organizacije, uprave in državljani se lahko za pridobitev nepovratnih sredstev ali posojil obrnejo na lokalni organ upravljanja. Ta sredstva bi lahko zajemala eno ali več regij ali celo čezmejne meje.

Primer na Portugalskem je operativni program COMPETE 2020, ki se osredotoča na podporo raziskavam in razvoju za MSP in podjetništvo. 

Drug primer so naložbe v IKT v višini več kot 20 milijard EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki se osredotočajo na digitalno kohezijo po vsej EU.

Možnosti financiranja

CALL FOR PROPOSALS |
Podatkovna zbirka EU za javno domeno in odprta licencirana dela

To je razpis za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva EU za ukrepe na področju avtorskih pravic s proračunom v višini 700 milijonov EUR. Namen tega pilotnega projekta je oceniti izvedljivost in morebitne koristi vzpostavitve javno dostopne zbirke EU in odprtih licenčnih del ter razviti prototip.

CALL FOR PROPOSALS |
Cloud, data and artificial intelligence (DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06, 6 topics)

The EU is launching a call for proposals in the field of Cloud, data and artificial intelligence under the Digital Europe Programme (Call: DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06, 6 topics).
Information and procedures on how to apply are on the Funding and Tender Opportunities portal.

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Podpora EU za izobraževanje in usposabljanje

Komisija ponuja številne priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, ki vam bodo pomagale začeti z digitalnim izobraževanjem, kot so podjetniško usmerjanje, izmenjave in še več.

Podpora EU podjetjem v digitalnem svetu

EU ponuja vrsto podpore podjetjem, od zagonskih podjetij do podjetij v razširitveni fazi do malih in srednjih podjetij ter širše. Več o tem lahko izveste na tej strani.

Program za digitalno Evropo

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja EU, ki je osredotočen na uvajanje digitalne tehnologije v podjetja, državljane in javne uprave.