Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kybernetická bezpečnost v programu DIGITAL Europe

Program Digitální Evropa pomůže EU dosáhnout vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že stále více a více služeb se pohybuje online, kybernetická bezpečnost se stala zásadní pro digitální svět. Silná společná úroveň kybernetické bezpečnosti nás chrání před škodlivými kybernetickými aktivitami, které ohrožují naše ekonomiky a náš způsob života.

Kybernetická bezpečnost je také ekonomickou příležitostí: globální trh s produkty a službami roste o 15–20 % ročně. A to je předpokladem pro to, aby Evropa dosáhla digitální suverenity.

Program Digitální Evropa nabízí příležitost k posílení společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé EU a zdůrazňuje strategii kybernetické bezpečnosti EU.

Program Digitální Evropa je investiční program, který pomáhá EU dosáhnout rámce pro technologie založeného na hodnotách. Patří sem nařízení GDPR, nové návrhy směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů (NIS), umělá inteligence a akty o digitálních službách a digitálních trzích.

Bude investovat do budování evropských infrastruktur kybernetické bezpečnosti – „kybernetického štítu“. A bude podporovat rozsáhlé zavádění a zavádění nejmodernějších postupů a vybavení v oblasti kybernetické bezpečnosti. To má zásadní význam pro budování digitální svrchovanosti EU, která se opírá o integritu a odolnost datové infrastruktury, sítí a komunikací.

Část programu Digitální Evropa bude řídit budoucí Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, které bude zřízeno v Bukurešti. Toto kompetenční centrum bude spolupracovat se sítí národních koordinačních center. Společně budou rovněž koordinovat investice EU, členských států a průmyslu do kybernetické bezpečnosti.

Operační cíle

Cílem nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa, je podpořit tyto operační cíle:

  • vyspělé vybavení, nástroje a datové infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti společně s členskými státy;
  • znalosti, kapacity a dovednosti související s kybernetickou bezpečností; osvědčené postupy;
  • rozsáhlé zavádění účinných nejmodernějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti se zvláštním důrazem na veřejné orgány a malé a střední podniky;
  • kapacity v rámci členských států a soukromého sektoru na podporu směrnice o bezpečnosti sítí a informací;
  • odolnost, povědomí o rizicích, alespoň základní úrovně kybernetické bezpečnosti;
  • posílení součinnosti a koordinace mezi civilní a obrannou sférou kybernetické bezpečnosti usnadněním výměny znalostí a osvědčených postupů a další.

Související obsah

Souvislosti

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

Viz také

Iniciativa eArchiving

Iniciativa eArchiving poskytuje základní specifikace, software, školení a znalosti, které pomáhají lidem ukládat informace déle.

Program DIGITÁLNÍ Evropa – pracovní programy

Celkové cíle, oblast působnosti, výsledky a výstupy, jakož i rozpočtové příděly pro každé téma jsou popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům, jakmile je Evropská komise přijme.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat, což nám pomůže dosáhnout exa-kapacitního superpočítače – výpočetního výkonu srovnatelného s agregací výpočetních schopností mobilních telefonů celé populace EU – do roku...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která podporují společnosti a organizace veřejného sektoru, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími.

Ostatní