Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Akt o kybernetické bezpečnosti posiluje Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a zavádí rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti pro produkty a služby.

    Na klávesnici notebooku se objeví ikona visacího zámku v štítu.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Nový mandát pro agenturu ENISA

Agentura ENISA, Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, je nyní silnější. Akt EU o kybernetické bezpečnosti uděluje agentuře trvalý mandát a dává jí více zdrojů a nových úkolů.

Agentura ENISA bude hrát klíčovou úlohu při vytváření a udržování evropského rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti tím, že připraví technický základ pro konkrétní systémy certifikace. Bude odpovídat za informování veřejnosti o systémech certifikace a vydaných osvědčeních prostřednictvím vyhrazených internetových stránek. 

Agentura ENISA má za úkol posílit operativní spolupráci na úrovni EU, pomáhat členským státům EU, které ji chtějí požádat o řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, a podporovat koordinaci EU v případě rozsáhlých přeshraničních kybernetických útoků a krizí.

Tento úkol vychází z úlohy agentury ENISA jako sekretariátu vnitrostátní sítě týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), zřízené směrnicí o bezpečnosti sítí a informačních systémů (směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů).

Evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti

Akt EU o kybernetické bezpečnosti zavádí celounijní rámec certifikace kybernetické bezpečnosti pro produkty, služby a procesy IKT. Podniky podnikající v EU budou mít prospěch z toho, že budou muset certifikovat své produkty, procesy a služby IKT pouze jednou a uvidí, že jejich certifikáty budou uznány v celé Evropské unii.

Více o certifikačním rámci

Návrh pozměňovacího návrhu

Dne 18. dubna 2023 navrhla Komise cílenou změnu aktu EU o kybernetické bezpečnostiNavrhovaný pozměňovací návrh umožní budoucí přijetí evropských systémů certifikace pro „spravované bezpečnostní služby“ v oblastech, jako je reakce na incidenty, penetrační testy, bezpečnostní audity a poradenství. Certifikace je klíčem k zajištění vysoké úrovně kvality a spolehlivosti těchto vysoce kritických a citlivých služeb kybernetické bezpečnosti, které pomáhají společnostem a organizacím předcházet incidentům, odhalovat je, reagovat na ně nebo se z nich zotavit.

 

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii

Komise dnes zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii s cílem povzbudit členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly harmonizovaný přístup při přechodu EU k postkvantové kryptografii. To pomůže zajistit, aby digitální infrastruktury a služby EU byly v příštím digitálním věku bezpečné.

Související obsah

Souvislosti

Politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti

Evropská unie pracuje na různých frontách s cílem podporovat kybernetickou odolnost, chránit naši komunikaci a údaje a udržovat online společnost a hospodářství v bezpečí.

Viz také

22 projektů kybernetické bezpečnosti vybraných na 10,9 milionu EUR

Provozovatelé základních služeb (OES), vnitrostátních certifikačních orgánů pro kybernetickou bezpečnost (NCCA) a příslušných vnitrostátních orgánů pro kybernetickou bezpečnost jsou mezi vybranými žadateli, kteří obdrží finanční prostředky ve výši 11 milionů EUR z výzvy Nástroje...