Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Akt o kybernetické bezpečnosti posiluje Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a zavádí rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti pro produkty a služby.

    Na klávesnici notebooku se objeví ikona visacího zámku v štítu.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Nový mandát pro agenturu ENISA

Agentura ENISA, Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, je nyní silnější. Akt EU o kybernetické bezpečnosti uděluje agentuře trvalý mandát a dává jí více zdrojů a nových úkolů.

Agentura ENISA bude hrát klíčovou úlohu při vytváření a udržování evropského rámce pro certifikaci kybernetické bezpečnosti tím, že připraví technický základ pro konkrétní systémy certifikace. Bude odpovídat za informování veřejnosti o systémech certifikace a vydaných osvědčeních prostřednictvím vyhrazených internetových stránek. 

Agentura ENISA má za úkol posílit operativní spolupráci na úrovni EU, pomáhat členským státům EU, které ji chtějí požádat o řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, a podporovat koordinaci EU v případě rozsáhlých přeshraničních kybernetických útoků a krizí.

Tento úkol vychází z úlohy agentury ENISA jako sekretariátu vnitrostátní sítě týmů pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), zřízené směrnicí o bezpečnosti sítí a informačních systémů (směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů).

Evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti

Akt EU o kybernetické bezpečnosti zavádí celounijní rámec certifikace kybernetické bezpečnosti pro produkty, služby a procesy IKT. Podniky podnikající v EU budou mít prospěch z toho, že budou muset certifikovat své produkty, procesy a služby IKT pouze jednou a uvidí, že jejich certifikáty budou uznány v celé Evropské unii.

Více o certifikačním rámci

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Kybernetická bezpečnost: EU vede 8. dialog se Spojenými státy

Ve dnech 15. a 16. prosince 2022 uspořádaly Evropská unie a Spojené státy ve Washingtonu DC osmý kybernetický dialog mezi EU a USA. K tomu došlo v souvislosti s dramaticky se zhoršujícím prostředím kybernetických hrozeb v důsledku nezákonné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, která zdůraznila potřebu posílené transatlantické spolupráce a koordinace s cílem předcházet nepřátelským činnostem v kyberprostoru, odhalovat je a reagovat na ně, a zdůraznila potřebu zajistit, aby kritická infrastruktura byla bezpečná a odolná.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Kybernetická bezpečnost: EU zahajuje první fázi zavádění evropské infrastruktury přeshraničních bezpečnostních operačních středisek

Komise v koordinaci s Evropským centrem kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) zveřejňuje výzvu k vyjádření zájmu o výběr subjektů v členských státech, které budou hostit a provozovat přeshraniční platformy pro odhalování kybernetických hrozeb, z nichž každý sdružuje příslušné veřejné subjekty z několika členských států, jakož i soukromé subjekty.

Související obsah

Souvislosti

Politika kybernetické bezpečnosti

Evropská unie pracuje na různých frontách, aby podporovala kybernetickou odolnost, chránila naši komunikaci a data a udržela online společnost a ekonomiku v bezpečí.

Viz také

22 projektů kybernetické bezpečnosti vybraných na 10,9 milionu EUR

Provozovatelé základních služeb (OES), vnitrostátních certifikačních orgánů pro kybernetickou bezpečnost (NCCA) a příslušných vnitrostátních orgánů pro kybernetickou bezpečnost jsou mezi vybranými žadateli, kteří obdrží finanční prostředky ve výši 11 milionů EUR z výzvy Nástroje...