Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

    Morterboard vises i digitalt forbundet med andre ikoner, der repræsenterer læring

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Det er vigtigt, at folk har de færdigheder og muligheder for at lykkes i den digitale verden. Den Europæiske Union støtter en række forskellige programmer, der tilbyder en sådan uddannelse, herunder:

  • det europæiske solidaritetskorps
  • Marie Skłodowska-Curie-aktionerne
  • Erasmus for unge iværksættere
  • handlingsplanen for iværksætterånd
  • det DIGITAL Europa-program.

Det europæiske solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps finansierer frivilligt arbejde, praktikophold, job og lokale projekter for personer i alderen 18-30 år. Unge kan søge efter muligheder på portalen for det europæiske solidaritetskorps, som forbinder dem med organisationer, der modtager tilskud. 

Marie Skłodowska-Curie Actions 

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne (MSCA) støtter mobilitet og uddannelse af 65.000 forskere i og uden for Europa. De fremmer samarbejdet mellem akademiske, videnskabelige og erhvervsliv, fremmer karriere og udvikler fremragende ph.d.-programmer. 

MSCA har et øremærket budget til individuelle stipendier til forskere, der arbejder på projekter i ikke-akademiske sektorer, såsom virksomheder, civilsamfundet og offentlige organer. 

MSCA's innovative uddannelsesnetværk (ITN'er) støtter forskningsuddannelse eller ph.d.-programmer, der gennemføres af europæiske partnerskaber mellem universiteter, forskningsinstitutioner og ikke-akademiske organisationer. Disse programmer giver deltagerne erfaring uden for den akademiske verden, udvikling af innovation og beskæftigelsesegnethed. ITNs omfatter også industrielle doktorgrader, hvor forskeren deler tid mellem universiteter og ikke-akademiske organisationer. 

Erasmus for unge iværksættere

Erasmus for unge iværksættere er et EU-finansieret grænseoverskridende forretningsudvekslingsprogram, der giver nye eller håbefulde iværksættere mulighed for at lære af erfarne iværksættere i udlandet. Det 1-6 måneder lange samarbejde hjælper nye iværksættere med at samle den viden, færdigheder og kontakter, der kræves for at drive en lille virksomhed, mens værterne drager fordel af nye perspektiver på deres forretning og muligheder for at lære om nye markeder.

Handlingsplan for iværksætteri

Kommissionens handlingsplan for iværksætterkultur har til formål at forbedre erhvervslivets potentiale i EU. Den støtter navnlig iværksætteruddannelse, tilvejebringer værktøjer til kommende iværksættere og forpligter sig til at udvikle målrettede foranstaltninger for ældre, unge, migranter og personer i arbejdsløshed.

Det DIGITAL Europa-program

DIGITAL Europe-programmet støtter kvaliteten af EU's uddannelsesinstitutioner på digitale områder, bl.a. ved at fremme deres samarbejde med forskning og virksomheder. Den har til formål at forbedre kapaciteten til at pleje og tiltrække digitale talenter og samtidig fremme et økosystem, der vil bidrage til at fremme innovation og digitale gennembrud.

DIGITAL Europe-programmet vil:

  • Tilvejebringe uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og etisk kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC. Støtten vil blive ydet til netværk af uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og virksomheder til udformning og gennemførelse af specialiserede uddannelsesprogrammer (såsom kandidatuddannelser) samt praktikophold med henblik på at erhverve avancerede digitale færdigheder, der er nødvendige for specifikke teknologier. 
  • Målrette omskoling og opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke gennem kortfristet uddannelse, der afspejler den seneste udvikling på centrale kapacitetsområder.

Find ud af, hvordan du får støtte fra DIGITAL Europe-programmet

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Se også

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.