Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Offentliggørelse

Introduktion af vejen mod det digitale årti

"Det er virkelig vigtigt, at vi sikrer, at alle har mulighed for at blive en del af det digitale samfund, fordi det i et vist omfang er det samfund, vi er flyttet til", siger Rita Wezenbeek, direktør for konnektivitet i Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, i denne korte video.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Wezenbeek, der præsenterer vejen mod det digitale årti, skitserer de fire prioriterede områder — eller det digitale kompas — der er afgørende for Europas digitale omstilling inden 2030: digitale færdigheder, infrastrukturer, offentlige tjenester og erhvervslivet.

Læs mere

Contributor

Netværksstøttefaciliteten for netværket af europæiske kompetencekontorer for bredbånd