Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikacija

Uvođenje puta u digitalno desetljeće

„Vrlo je važno osigurati da svi imaju priliku sudjelovati u digitalnom društvu jer smo u određenoj mjeri upravo društvo u koje smo se preselili”, u ovom kratkom videozapisu navodimo Rita Wezenbeek, direktoricu za povezivost u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Uvođenje puta u digitalno desetljeće, gđa Wezenbeek iznosi četiri prioritetna područja, odnosno Digitalni kompas, koja su ključna za digitalnu tranziciju Europe do 2030.: digitalne vještine, infrastrukture, javne usluge i poduzeća.

Saznajte više

Contributor

Instrument za potporu mreži europskih ureda za širokopojasne usluge