Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Väljaanne

Tee digikümnendisse

„On väga oluline tagada, et igaühel oleks võimalus osaleda digitaalühiskonnas, sest teataval määral on see ühiskond, kuhu me oleme kolinud,“ ütles selles lühivideos sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ühenduvuse direktor Rita Wezenbeek.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

„Tee digikümnendisse“ tutvustab Wezenbeek nelja prioriteetset valdkonda – ehk digikompassi punkti –, mis on olulised Euroopa digiüleminekuks 2030. aastaks: digioskused, taristud, avalikud teenused ja ettevõtlus.

Lisateave

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusvahend