Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publicație

Introducerea căii către deceniul digital

„Este foarte important să ne asigurăm că toată lumea are șansa de a face parte din societatea digitală deoarece, într-o anumită măsură, aceasta este societatea în care ne-am mutat”, afirmă Rita Wezenbeek, director pentru conectivitate în cadrul Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie, în acest scurt material video.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Introducând calea către deceniul digital, dna Wezenbeek subliniază cele patru domenii prioritare – sau punctele Busolei pentru dimensiunea digitală – esențiale pentru tranziția digitală a Europei până în 2030: competențe digitale, infrastructuri, servicii publice și întreprinderi.

Aflați mai multe

Contributor

Mecanismul de sprijin al rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă