Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Objava

Predstavitev poti v digitalno desetletje

„Zelo pomembno je zagotoviti, da imajo vsi priložnost biti del digitalne družbe, saj smo se v določeni meri preselili v družbo,“ v tem kratkem videoposnetku navaja Rita Wezenbeek, direktorica za povezljivost v Generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Ga. Wezenbeek je predstavila Pot v digitalno desetletje in opisala štiri prednostna področja – ali točke digitalnega kompasa, ki so bistvene za digitalni prehod Evrope do leta 2030: digitalna znanja in spretnosti, infrastrukture, javne storitve in podjetja.

Več informacij

Contributor

Mehanizem za podporo mreži evropskih kompetenčnih uradov za širokopasovne povezave