Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Публикация

Представяне на пътя към цифровото десетилетие

„Наистина е важно да гарантираме, че всеки има възможност да бъде част от цифровото общество, тъй като до известна степен именно обществото, в което се преместихме, заяви Рита Везенбек, директор на дирекция „Свързаност „в Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, в този кратък видеоклип.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Като представи пътя към цифровото десетилетие, г-жа Wezenbeek очертава четирите приоритетни области — или точките от Цифровия компас — които са от съществено значение за цифровия преход на Европа до 2030 г.: цифрови умения, инфраструктури, обществени услуги и предприятия.

Научете повече

Contributor

Механизъм за подкрепа на мрежата на европейските служби по широколентовия достъп