Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Video | Publikacja

Wprowadzenie drogi ku cyfrowej dekadzie

„Bardzo ważne jest, abyśmy zadbali o to, by wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym, ponieważ do pewnego stopnia to społeczeństwo, do którego się przeszliśmy”, twierdzi Rita Wezenbeek, dyrektor ds. łączności w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, w tym krótkim filmie wideo.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Wprowadzając Droga ku cyfrowej dekadzie, Wezenbeek przedstawia cztery obszary priorytetowe – czyli punkty cyfrowego kompasu – niezbędne dla transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.: umiejętności cyfrowe, infrastruktura, usługi publiczne i biznes.

Więcej informacji

Contributor

Narzędzie wsparcia sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej