Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikácia

Zavedenie cesty k digitálnemu desaťročiu

„Je skutočne dôležité zabezpečiť, aby mal každý príležitosť stať sa súčasťou digitálnej spoločnosti, pretože do určitej miery sme sa presťahovali,“ v tomto krátkom videu uviedla Rita Wezenbeek, riaditeľka pre konektivitu na Generálnom riaditeľstve pre komunikačné siete, obsah a technológie.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Pani Wezenbeek predstavila cestu k digitálnemu desaťročiu a načrtáva štyri prioritné oblasti – alebo body digitálneho kompasu – nevyhnutné pre digitálnu transformáciu Európy do roku 2030: digitálne zručnosti, infraštruktúry, verejné služby a podnikanie.

Ďalšie informácie

Contributor

Nástroj na podporu siete európskych úradov pre širokopásmové pripojenie