Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikation

Introduktion av färdvägen för det digitala decenniet

”Det är mycket viktigt att vi ser till att alla har möjlighet att delta i det digitala samhället eftersom det i viss utsträckning är det samhälle som vi har flyttat in i”, säger Rita Wezenbeek, direktör för konnektivitet inom generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik, i denna korta video.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Wezenbeek introducerar vägen till det digitala decenniet och beskriver de fyra prioriterade områdena – eller punkter för den digitala kompassen – som är avgörande för Europas digitala omställning senast 2030: digitala färdigheter, infrastrukturer, offentliga tjänster och företag.

Läs mer

Contributor

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskunskap