Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikace

Zavedení Cesty k digitální dekádě

„Je skutečně důležité, abychom zajistili, že všichni budou mít příležitost být součástí digitální společnosti, protože do určité míry jsme právě společnost, do které jsme přešli,“ v tomto krátkém videu uvádí Rita Wezenbeeková, ředitelka pro konektivitu v rámci Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Paní Wezenbeek, která představila Cestu k digitální dekádě, nastiňuje čtyři prioritní oblasti – tj. body Digitálního kompasu – zásadní pro digitální transformaci Evropy do roku 2030: digitální dovednosti, infrastruktury, veřejné služby a podniky.

Další informace

Contributor

Nástroj na podporu sítě evropských poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení