Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publicatie

Invoering van het traject naar het digitale decennium

„Het is echt belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt deel uit te maken van de digitale samenleving, omdat het tot op zekere hoogte de samenleving is waarnaar we zijn verhuisd”, verklaart Rita Wezenbeek, directeur Connectiviteit binnen het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, in deze korte video.

Title over a photograph of a laptop with fantastical abstract swirling patterns on the screen and reflecting around the laptop: Introducing the Path to the Digital Decade.

European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Bij de inleiding van het traject naar het digitale decennium schetst mevrouw Wezenbeek de vier prioritaire gebieden — of de punten van het digitaal kompas — die essentieel zijn voor de digitale transitie van Europa tegen 2030: digitale vaardigheden, infrastructuur, overheidsdiensten en bedrijven.

Meer informatie

Contributor

Ondersteuningsfaciliteit van het netwerk van Europese adviesbureaus voor breedband