Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Indkaldelse af bemærkninger til udkast til midlertidig vurderingsramme for datacenteraktiviteter

Test-inspektions- og certificeringsrådet opfordrer offentligheden til at fremsætte bemærkninger til et udkast til vurderingsramme, der vil gøre det muligt for datacentre at bevise, at de overholder den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre — et kriterium for at blive klassificeret som miljømæssigt bæredygtigt i henhold til EU-klassificeringssystemet.

I henhold til EU-klassificeringssystemet kan datacenteraktiviteter klassificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer, hvis de har gennemført den forventede praksis i den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre fra Det Europæiske Fælles Forskningscenter (JRC). Overholdelsen skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart og revideres mindst hvert tredje år.

For at hjælpe revisorerne med at kontrollere, om datacentrene overholder adfærdskodeksens bedste praksis, har Kommissionen pålagt Testing Inspection and Certification Council (TIC Council) at udarbejde en midlertidig vurderingsramme for datacenteraktiviteter. Efter en åben indkaldelse af eksperter nedsatte TIC en redaktionsgruppe, der skulle udarbejde et første udkast til rammen. En styringsgruppe nedsat af FFC har nøje fulgt udarbejdelsesprocessen, kommenteret rammen og rådgivet redaktionsgruppen om dens forenelighed med adfærdskodeksen.

TIC-Rådet har nu offentliggjort udkastet til vurderingsramme for offentlighedens bemærkninger.

Indkaldelsen af bemærkninger er åben indtil den 16. november.

Kommentarer og spørgsmål til udkastet kan sendes til data.centres@tic-council.org