Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Kannanottopyyntö datakeskustoiminnan väliaikaisen arviointikehyksen luonnoksesta

Testing Inspection and Certification Council pyytää yleisöä kommentoimaan luonnoksesta arviointikehykseksi, jonka avulla datakeskukset voivat osoittaa noudattavansa tietokeskusten energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä. Tämä kriteeri voidaan luokitella ympäristön kannalta kestäväksi EU:n luokitusjärjestelmässä.

EU:n luokitusjärjestelmässä datakeskusten toiminnan voidaan katsoa edistävän merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä, jos niissä on pantu täytäntöön Euroopan yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) datakeskusten energiatehokkuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen odotetut käytännöt. Riippumattoman kolmannen osapuolen on todennettava vaatimusten noudattaminen ja tarkastettava se vähintään joka kolmas vuosi.

Auttaakseen tarkastajia tarkastamaan, noudattavatko datakeskukset käytännesääntöjen parhaita käytäntöjä, komissio on antanut testaus- ja sertifiointineuvoston (TIC-neuvosto) tehtäväksi laatia datakeskusten toimintaa koskeva väliaikainen arviointikehys. Avoimen asiantuntijahaun jälkeen TIC-neuvosto muodosti toimitusryhmän laatimaan kehyksen ensimmäisen luonnoksen. YTK:n koolle kutsuma ohjausryhmä on seurannut tiiviisti laadintaprosessia, kommentoinut kehystä ja antanut toimitusryhmälle neuvoja sen yhteensopivuudesta käytännesääntöjen kanssa.

TIC-neuvosto on nyt julkaissut ehdotuksen arviointikehykseksi julkisia kommentteja varten.

Kannanottopyyntö on avoinna 16. marraskuuta asti.

Luonnosta koskevia kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen data.centres@tic-council.org.