Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Poziv na očitovanje o nacrtu privremenog okvira za procjenu aktivnosti podatkovnih centara

Vijeće za ispitivanje, inspekciju i certifikaciju poziva javnost da komentira nacrt okvira za procjenu kojim će se podatkovnim centrima omogućiti da dokažu svoju usklađenost s Europskim kodeksom ponašanja za energetsku učinkovitost u podatkovnim centrima, kriterijem za klasificiranje kao okolišno održivi u skladu s taksonomijom EU-a.

U skladu s taksonomijom EU-a aktivnosti podatkovnih centara mogu se klasificirati kao djelatnosti koje znatno doprinose ublažavanju klimatskih promjena ako su se njima provele očekivane prakse Europskog kodeksa ponašanja za energetsku učinkovitost u podatkovnim centrima Europskog zajedničkog istraživačkog centra (JRC). Usklađenost će morati provjeriti neovisna treća strana, a revizija će se provoditi najmanje svake tri godine.

Kako bi pomogla revizorima da provjere jesu li podatkovni centri u skladu s najboljom praksom iz Kodeksa ponašanja, Komisija je zadužila Vijeće za ispitivanje, inspekciju i certifikaciju (Vijeće TC-a) da izradi privremeni okvir za procjenu aktivnosti podatkovnih centara. Nakon otvorenog poziva za stručnjake Vijeće TIC-a osnovalo je skupinu za izradu nacrta prvog nacrta okvira. Upravljačka skupina koju je sazvao Zajednički istraživački centar pomno je pratila postupak izrade nacrta, komentirala okvir i savjetovala skupinu za izradu nacrta o njegovoj usklađenosti s Kodeksom ponašanja.

Vijeće za TIC sada je objavilo nacrt okvira za procjenu komentara javnosti.

Poziv na podnošenje primjedbi otvoren je do 16. studenoga.

Primjedbe i pitanja o nacrtu možete uputiti na data.centres@tic-council.org.