Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Výzva k předložení připomínek k návrhu dočasného hodnotícího rámce pro činnosti datových center

Rada pro kontrolu testování a certifikace vyzývá veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu rámce pro posuzování, který datovým centrům umožní prokázat soulad s Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost v datových centrech, což je kritérium pro to, aby byla podle taxonomie EU klasifikována jako environmentálně udržitelná.

Podle taxonomie EU lze činnosti datových center klasifikovat jako činnosti, které významně přispívají ke zmírňování změny klimatu, pokud zavedly očekávané postupy Evropského kodexu chování pro energetickou účinnost v datových centrech od Společného výzkumného střediska (JRC). Dodržování předpisů bude muset ověřit nezávislá třetí strana a nejméně jednou za tři roky provést audit.

S cílem pomoci auditorům ověřit, zda datová centra dodržují osvědčené postupy kodexu chování, pověřila Komise Radu pro kontrolu testování a certifikaci (rada TIC), aby vypracovala dočasný rámec pro hodnocení činností datových center. Na základě otevřené výzvy pro odborníky vytvořila Rada TIC přípravnou skupinu, která vypracovala první návrh rámce. Řídící skupina svolaná Společným výzkumným střediskem bedlivě sledovala proces přípravy, komentovala rámec a poskytovala jí poradenství ohledně jeho slučitelnosti s kodexem chování.

Rada TIC nyní zveřejnila návrh rámce pro posouzení pro veřejné připomínky.

Výzva k předkládání připomínek je otevřena do 16. listopadu.

Připomínky a otázky k návrhu lze zaslat na adresu data.centres@tic-council.org.