Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Sejħa għal kummenti dwar l-abbozz ta’ qafas ta’ valutazzjoni temporanja għall-attivitajiet taċ-ċentri tad-data

Il-Kunsill tal-Ispezzjoni u ċ-Ċertifikazzjoni tal-Ittestjar qed jistieden lill-pubbliku jikkummenta dwar abbozz ta’ qafas ta’ valutazzjoni li se jippermetti liċ-ċentri tad-data jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika fiċ-Ċentri tad-Data — kriterju biex jiġu kklassifikati bħala ambjentalment sostenibbli skont it-tassonomija tal-UE

Skont it-tassonomija tal-UE, l-attivitajiet taċ-ċentru tad-data jistgħu jiġu kklassifikati bħala li jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jekk ikunu implimentaw il-prattiki mistennija tal-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika fiċ-Ċentri tad-Data miċ-Ċentru Konġunt Ewropew tar-Riċerka (JRC). Il-konformità se jkollha tiġi vverifikata minn parti terza indipendenti u awditjata mill-inqas kull tliet snin.

Biex tgħin lill-awdituri jivverifikaw jekk iċ-ċentri tad-data jikkonformawx mal-aħjar prattiki tal-Kodiċi ta’ Kondotta, il-Kummissjoni inkarigat lill-Kunsill tal-Ispezzjoni u ċ-Ċertifikazzjoni tal-Ittestjar (il-Kunsill TIC) biex jabbozza qafas ta’ valutazzjoni temporanja għall-attivitajiet taċ-ċentri tad-data. Wara sejħa miftuħa għal esperti, il-Kunsill TIC iffurma grupp ta’ abbozzar biex jiżviluppa l-ewwel abbozz tal-qafas. Grupp ta’ tmexxija mlaqqa’ mill-JRC segwa mill-qrib il-proċess ta’ abbozzar, ikkummenta dwar il-qafas, u ta parir lill-grupp ta’ abbozzar dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-Kodiċi ta’ Kondotta.

Il-Kunsill TIC issa ppubblika l-abbozz tal-qafas ta’ valutazzjoni għall-kummenti pubbliċi.

Is-sejħa għall-kummenti hija miftuħa sas-16 ta’ Novembru.

Il-kummenti u l-mistoqsijiet dwar l-abbozz jistgħu jintbagħtu lil data.centres@tic-council.org.