Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Poziv k predložitvi pripomb o osnutku začasnega ocenjevalnega okvira za dejavnosti podatkovnih centrov

Svet za inšpekcijski pregled in certificiranje za preskušanje poziva javnost, naj predloži pripombe o osnutku ocenjevalnega okvira, ki bo podatkovnim centrom omogočil, da dokažejo skladnost z Evropskim kodeksom ravnanja za energijsko učinkovitost podatkovnih centrov, ki je merilo za uvrstitev med okoljsko trajnostne v skladu s taksonomijo EU.

V skladu s taksonomijo EU se lahko dejavnosti podatkovnih centrov razvrstijo kot dejavnosti, ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, če izvajajo pričakovane prakse Evropskega kodeksa ravnanja za energijsko učinkovitost v podatkovnih centrih Evropskega skupnega raziskovalnega središča (JRC). Skladnost bo morala preveriti neodvisna tretja oseba, ki se bo revidirala vsaj vsaka tri leta.

Da bi revizorjem pomagala preveriti, ali podatkovni centri ravnajo v skladu z najboljšimi praksami kodeksa ravnanja, je Komisija naročila Svetu za preskušanje in certificiranje (Svet TIC), naj pripravi začasni ocenjevalni okvir za dejavnosti podatkovnih centrov. Na podlagi javnega razpisa za strokovnjake je Svet TIC oblikoval redakcijsko skupino za pripravo prvega osnutka okvira. Usmerjevalna skupina, ki jo je sklicalo Skupno raziskovalno središče, je pozorno spremljala postopek priprave, komentirala okvir in redakcijski skupini svetovala glede njegove skladnosti s kodeksom ravnanja.

Svet TIC je zdaj objavil osnutek ocenjevalnega okvira za javne pripombe.

Poziv k predložitvi pripomb je odprt do 16. novembra.

Pripombe in vprašanja o osnutku lahko naslovite na data.centres@tic-council.org.