Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Uformelt møde mellem EU's kulturministre om støtte til Ukraine, de europæiske mediers fremtid og Europas kulturelle mangfoldighed

Věra Jourová, Mariya Gabriel og Thierry Breton deltager i et uformelt møde med EU's kulturministre.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel, og kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, vil sammen med EU's kulturministre deltage i et uformelt møde den 7.-8. marts 2022 i Angers, Frankrig.

Da drøftelserne finder sted på baggrund af den russiske aggression i Ukraine, vil den indledende rundbordsdiskussion fokusere på støtte til ukrainske kunstnere, journalister, kulturarbejdere og til mediesektoren. Der vil blive offentliggjort en særlig erklæring.

De efterfølgende drøftelser vil fokusere på fremtiden for medierne i Europa og styrkelse af mangfoldigheden i den europæiske kultur online. Emner, der skal fremhæves, omfatter pressefrihed, mediepluralisme, bæredygtige finansieringsmodeller, offentlig støtte på EU-plan og nationalt plan, offentlighedens tillid til medierne og opdagelse af onlineindhold. Det vil også være en lejlighed til at bekræfte Europas engagement i kulturel og sproglig mangfoldighed som en søjle i de europæiske værdier ved at foreslå konkrete foranstaltninger til at styrke Europas kulturelle suverænitet i den digitale tidsalder.

Den 8. marts vil de europæiske kulturministre fokusere på beskyttelse og fremme af Europas kulturarv. Du kan finde flere oplysninger om EU's støtte til nyhedsmediesektoren og i dette faktablad