Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

ELi kultuuriministrite mitteametlik kohtumine Ukraina toetamise, Euroopa meedia tuleviku ja Euroopa kultuurilise mitmekesisuse teemal

Věra Jourová, Mariya Gabriel ja Thierry Breton osalevad mitteametlikul kohtumisel ELi kultuuriministritega.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová, innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ja siseturu volinik Thierry Breton osalevad koos ELi kultuuriministritega 7.–8. märtsil 2022 Prantsusmaal Angersis toimuval mitteametlikul kohtumisel.

Kuna arutelud toimuvad Venemaa agressiooni taustal Ukrainas, keskendutakse esialgses ümarlauaarutelus Ukraina kunstnike, ajakirjanike, kultuuritöötajate ja meediasektori toetamisele. Avaldatakse erideklaratsioon.

Järgnevates aruteludes keskendutakse meedia tulevikule Euroopas ja Euroopa kultuuri mitmekesisuse tugevdamisele internetis. Esiletõstetavad teemad on ajakirjandusvabadus, meedia mitmekesisus, jätkusuutlikud rahastamismudelid, üldsuse toetus ELi ja riiklikul tasandil, üldsuse usaldus meedia vastu ja veebisisu avastatavus. Samuti annab see võimaluse kinnitada Euroopa pühendumust kultuurilisele ja keelelisele mitmekesisusele kui Euroopa väärtuste tugisambale, pakkudes välja konkreetseid meetmeid Euroopa kultuurilise suveräänsuse tugevdamiseks digitaalajastul.

8. märtsil keskenduvad Euroopa kultuuriministrid Euroopa kultuuripärandi kaitsele ja edendamisele. Lisateavet uudismeediasektorile antava ELi toetuse kohta leiate sellest teabelehest