Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Neformāla ES kultūras ministru sanāksme par atbalstu Ukrainai, Eiropas plašsaziņas līdzekļu nākotni un Eiropas kultūras daudzveidību

Vera Jourova, Marija Gabriela un Tjerī Bretons piedalās neformālā sanāksmē ar ES kultūras ministriem.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova, inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela un iekšējā tirgus komisāre Tjerī Bretona piedalīsies neformālā sanāksmē 2022. gada 7. un 8. martā Anžē, Francijā.

Tā kā diskusijas notiek Krievijas agresijas apstākļos Ukrainā, sākotnējā apaļā galda diskusijā galvenā uzmanība tiks pievērsta atbalstam Ukrainas māksliniekiem, žurnālistiem, kultūras profesionāļiem un mediju nozarei. Tiks publicēta īpaša deklarācija.

Turpmākajās diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta plašsaziņas līdzekļu nākotnei Eiropā un Eiropas kultūras daudzveidības stiprināšanai tiešsaistē. Jāuzsver tādi temati kā preses brīvība, plašsaziņas līdzekļu plurālisms, ilgtspējīgi finansēšanas modeļi, sabiedrības atbalsts ES un valstu līmenī, sabiedrības uzticēšanās plašsaziņas līdzekļiem un tiešsaistes satura atrodamība. Tā būs arī iespēja atkārtoti apstiprināt Eiropas apņemšanos atbalstīt kultūras un valodu daudzveidību kā vienu no Eiropas vērtību pīlāriem, ierosinot konkrētus pasākumus Eiropas kultūras suverenitātes stiprināšanai digitālajā laikmetā.

Eiropas kultūras ministri 8. martā pievērsīsies Eiropas kultūras mantojuma aizsardzībai un popularizēšanai. Plašāku informāciju par ES atbalstu ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei un šajā faktu lapā varat atrast.