Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tilsagn om handling

Alle organisationer, virksomheder og offentlige organer opfordres til at forpligte sig konkret til at gennemføre foranstaltninger til at mindske kløften mellem digitale færdigheder i Europa.

Kommissionen opfordrer virksomheder, organisationer, skoler og institutioner til at underskrive en opfordring til handling for at forbedre de digitale færdigheder i Europa.

fix-empty

Tilsagn og tilsagn fra organisationer spænder fra læreruddannelse, omskoling af jobsøgende og foranstaltninger rettet mod IKT-fagfolk og personer, der arbejder i forskellige sektorer, til at hjælpe folk med at lære digitale færdigheder.

Organisationer kan indføre løfter online via tilsagnsfremviseren. Tilsagnet bør vedrøre en eller flere af de fire målgrupper:

  1. digitale færdigheder for alle: udvikling af digitale færdigheder for at gøre det muligt for alle borgere at være aktive i vores digitale samfund
  2. digitale færdigheder for arbejdsstyrken: udvikling af digitale færdigheder til den digitale økonomi, f.eks. opkvalificering og omskoling af arbejdstagere og jobsøgende foranstaltninger vedrørende karriererådgivning og -vejledning
  3. digitale færdigheder for IKT-fagfolk: udvikling af digitale færdigheder på højt niveau for IKT-fagfolk i alle industrisektorer
  4. digitale færdigheder inden for uddannelse: ændre undervisning og læring af digitale færdigheder i et livslangt læringsperspektiv, herunder uddannelse af lærere.

Særlig opfordring til at tiltrække kvinder og piger til digital

En undersøgelse viste, at andelen af mænd, der arbejder i den digitale sektor, er 3,1 gange større end andelen af kvinder. For at bygge bro over den kønsbestemte kløft inden for teknologi opfordrer Europa-Kommissionen virksomheder og organisationer til at forpligte sig til at træffe foranstaltninger for at udstyre flere kvinder og piger med digitale færdigheder og tilskynde dem til at gennemføre ikt-studier og -karrierer.

Modtag et badge til din hjemmeside

Når dit løfte er godkendt, vil du modtage et badge, som du kan offentliggøre på din hjemmeside. Tilsagnerne informeres om aktiviteter og indbydes til møder i forbindelse med arbejdet i koalitionen for digitale færdigheder og job. Tilsagnerne vil blive inddraget i udformningen af koalitionen og vil blive bistået af sekretariatet for digitale færdigheder og job for at støtte fremskridtene i deres tilsagn.

Du kan se alle løfterne på vores løfte seer.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Digitale rettigheder og principper: en digital omstilling for EU's borgere

Kommissionen glæder sig over den aftale, der er indgået med Parlamentet og Rådet om den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper. Erklæringen, der blev foreslået i januar, fastlægger et klart referencepunkt for den form for menneskecentreret digital omstilling, som EU fremmer og forsvarer både hjemme og i udlandet.

Se også

Det store billede

Initiativer vedrørende digitale færdigheder

Koalitionen for digitale færdigheder og job og andre initiativer fremmer ekspertise inden for digitale færdigheder på tværs af forskellige organisationer, områder og lande.

Se også