Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tilsagn om handling

Alle organisationer, virksomheder og offentlige organer opfordres til at give et konkret tilsagn om at gennemføre foranstaltninger til at mindske manglen på digitale færdigheder i Europa.

Kommissionen opfordrer virksomheder, organisationer, skoler og institutioner til at underskrive en opfordring til at gøre en indsats for at forbedre digitale færdigheder i Europa.

fix-empty

Forpligtelser og tilsagn fra organisationer spænder fra læreruddannelse, omskoling af jobsøgende og foranstaltninger rettet mod IKT-fagfolk og personer, der arbejder i forskellige sektorer, for at hjælpe folk med at lære digitale færdigheder.

Organisationer kan indføre tilsagn online via løftefremviseren. Tilsagnet bør vedrøre en eller flere af de fire målgrupper:

  1. digitale færdigheder for alle: udvikling af digitale færdigheder for at gøre det muligt for alle borgere at være aktive i vores digitale samfund
  2. digitale færdigheder til arbejdsstyrken: udvikling af digitale færdigheder til den digitale økonomi, f.eks. opkvalificering og omskoling af arbejdstagere, jobsøgende foranstaltninger vedrørende karriererådgivning og -vejledning
  3. IT-fagfolksdigitale færdigheder: udvikling af digitale færdigheder på højt niveau for IKT-fagfolk i alle industrisektorer
  4. digitale færdigheder på uddannelsesområdet: omstilling af undervisning og læring af digitale færdigheder i et livslangt læringsperspektiv, herunder uddannelse af lærere.

Særlig opfordring til at tiltrække kvinder og piger til det digitale

En undersøgelse viste, at andelen af mænd, der arbejder i den digitale sektor, er 3,1 gange større end andelen af kvinder. For at slå bro over den kønsbestemte kløft inden for teknologi opfordrer Europa-Kommissionen virksomheder og organisationer til at forpligte sig til at give flere kvinder og piger digitale færdigheder og tilskynde dem til at gennemføre IKT-studier og -karrierer.

Modtag et badge til din hjemmeside

Når dit løfte er godkendt, vil du modtage et badge, som du kan offentliggøre på din hjemmeside. Tilsagnsgiverne informeres om aktiviteter og indbydes til møder vedrørende arbejdet i koalitionen for digitale færdigheder og job. Tilsagnsgiverne vil blive inddraget i udformningen af koalitionen og vil blive bistået af sekretariatet for digitale færdigheder og job for at støtte fremskridtene i deres tilsagn.

Du kan se alle løfterne på vores løfte seer.

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen indleder indkaldelser af forslag med henblik på at investere over 176 mio. EUR i digital kapacitet og teknologi

Europa-Kommissionen indledte en ny række indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammerne for 2023-2024 under programmet for et digitalt Europa for at styrke den digitale kapacitet i hele EU. Disse indkaldelser er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Budgettet for disse indkaldelser er på over 176 mio. EUR.

Se også

Det store billede

Initiativer vedrørende digitale færdigheder

Europa-Kommissionen støtter en række initiativer til fremme af ekspertise inden for digitale færdigheder på tværs af forskellige organisationer, sektorer og lande.

Se også