Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Įsipareigojimai imtis veiksmų

Visos organizacijos, įmonės ir valdžios institucijos raginamos konkrečiai įsipareigoti imtis veiksmų siekiant sumažinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą Europoje.

Komisija ragina įmones, organizacijas, mokyklas ir institucijas pasirašyti kvietimą imtis veiksmų skaitmeniniams įgūdžiams Europoje gerinti.

fix-empty

Organizacijų įsipareigojimai ir įsipareigojimai apima mokytojų rengimą, darbo ieškančių asmenų perkvalifikavimą ir veiksmus, skirtus IRT specialistams ir įvairiuose sektoriuose dirbantiems asmenims, siekiant padėti žmonėms įgyti skaitmeninių įgūdžių.

Organizacijos gali pateikti pažadus internetu per įkeitimo žiūrovą. Įsipareigojimas turėtų būti skirtas vienai ar daugiau iš 4 tikslinių grupių:

  1. skaitmeniniai įgūdžiai visiems: ugdyti skaitmeninius įgūdžius, kad visi piliečiai galėtų aktyviai dalyvauti mūsų skaitmeninėje visuomenėje;
  2. darbo jėgosskaitmeniniai įgūdžiai: skaitmeninių įgūdžių ugdymą skaitmeninei ekonomikai, pvz., darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, darbo ieškančius asmenis; veiksmai, susiję su karjeros konsultavimu ir orientavimu;
  3. IRT specialistųskaitmeniniai įgūdžiai: visų pramonės sektorių IRT specialistams skirtųaukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymas;
  4. skaitmeniniai įgūdžiai švietimo srityje: skaitmeninių įgūdžių mokymo ir mokymositransformavimas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, įskaitant mokytojų rengimą.

Specialus kvietimas pritraukti moteris ir mergaites į skaitmeninį formatą

Tyrimas parodė, kad vyrų, dirbančių skaitmeniniame sektoriuje, dalis yra 3,1 karto didesnė nei moterų. Siekdama panaikinti lyčių nelygybę technologijų srityje, Europos Komisija ragina įmones ir organizacijas įsipareigoti imtis veiksmų, kad daugiau moterų ir mergaičių įgytų skaitmeninių įgūdžių, ir paskatinti jas tęsti IRT studijas ir karjerą.

Gaukite ženklelį savo svetainei

Kai jūsų pažadas bus patvirtintas, gausite ženklelį, kurį galite paskelbti savo svetainėje. Įsipareigojantys asmenys yra informuojami apie veiklą ir kviečiami į posėdžius, susijusius su Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos darbu. Įsipareigojantys asmenys dalyvaus formuojant koaliciją ir jiems padės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų sekretoriatas, kad paremtų jų įsipareigojimų vykdymo pažangą.

Jūs galite pamatyti visus pažadus mūsų įkeitimo žiūrovui.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Skaitmeninės teisės ir principai: skaitmeninė transformacija ES piliečiams

Komisija palankiai vertina su Parlamentu ir Taryba pasiektą susitarimą dėl Europos deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų. Sausio mėn. pasiūlytame pareiškime aiškiai nurodoma, kokios rūšies į žmogų orientuotą skaitmeninę transformaciją ES skatina ir gina savo viduje ir užsienyje.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos

Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija ir kitos iniciatyvos skatina kompetenciją skaitmeninių įgūdžių srityje įvairiose organizacijose, srityse ir šalyse.

Taip pat žr.