Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Toezeggingen voor actie

Alle organisaties, bedrijven en overheidsinstanties worden aangemoedigd om concrete toezeggingen te doen om maatregelen te nemen om de kloof op het gebied van digitale vaardigheden in Europa te verkleinen.

De Commissie nodigt bedrijven, organisaties, scholen en instellingen uit om een oproep tot actie ter verbetering van de digitale vaardigheden in Europa te ondertekenen.

fix-empty

Toezeggingen en toezeggingen van organisaties variëren van lerarenopleiding, omscholing van werkzoekenden en acties gericht op ICT-professionals en mensen die in verschillende sectoren werken, tot het helpen van mensen om digitale vaardigheden te leren.

Organisaties kunnen via de belofteviewer online toezeggingen introduceren. Het pand moet gericht zijn op een of meer van de vier doelgroepen:

  1. digitale vaardigheden voor iedereen: ontwikkeling van digitale vaardigheden om alle burgers in staat te stellen actief te zijn in onze digitale samenleving;
  2. digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking: ontwikkeling van digitale vaardigheden voor de digitale economie, bijvoorbeeld bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden; acties op het gebied van loopbaanadvies en -begeleiding;
  3. digitale vaardigheden voor ICT-professionals: ontwikkeling van hoogwaardige digitale vaardigheden voor ICT-professionals in alle industriële sectoren;
  4. digitale vaardigheden in het onderwijs: het onderwijs en het leren van digitale vaardigheden veranderen in het perspectief van een leven lang leren, met inbegrip van de opleiding van leerkrachten.

Speciale oproep om vrouwen en meisjes digitaal aan te trekken

Een studie wees uit dat het aandeel mannen dat werkzaam is in de digitale sector 3,1 keer groter is dan het aandeel vrouwen. Om de genderkloof in technologie te overbruggen, nodigt de Europese Commissie bedrijven en organisaties uit om acties te ondernemen om meer vrouwen en meisjes met digitale vaardigheden uit te rusten en hen te enthousiasmeren om ICT-studies en -carrières te volgen.

Ontvang een badge voor uw website

Zodra uw belofte is goedgekeurd, ontvangt u een badge, die u op uw website kunt publiceren. De deelnemers worden geïnformeerd over activiteiten en worden uitgenodigd voor vergaderingen in verband met de werkzaamheden van de coalitie voor digitale vaardigheden en banen. Beloften zullen worden betrokken bij de vormgeving van de coalitie en zullen worden bijgestaan door het secretariaat voor digitale vaardigheden en banen om de voortgang van hun belofte te ondersteunen.

U kunt alle toezeggingen zien op onze belofte viewer.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie opent oproepen om meer dan 176 miljoen euro te investeren in digitale capaciteiten en technologie

De Europese Commissie heeft een nieuwe reeks oproepen tot het indienen van voorstellen geopend in het kader van de werkprogramma’s 2023-2024 van het programma Digitaal Europa om de digitale capaciteiten in de hele EU te versterken. Deze oproepen staan open voor bedrijven, overheidsdiensten en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, EVA/EER-landen en geassocieerde landen. Het budget voor deze reeks oproepen bedraagt meer dan 176 miljoen euro.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Initiatieven op het gebied van digitale vaardigheden

De Europese Commissie steunt een aantal initiatieven ter bevordering van excellentie op het gebied van digitale vaardigheden in verschillende organisaties, sectoren en landen.

Zie ook