Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Обещания за действие

Всички организации, предприятия и държавни органи се насърчават да поемат конкретен ангажимент за предприемане на действия за намаляване на недостига на цифрови умения в Европа.

Комисията приканва дружествата, организациите, училищата и институциите да подпишат призив за действие за подобряване на цифровите умения в Европа.

fix-empty

Ангажиментите и ангажиментите на организациите варират от обучение на учители, преквалификация на търсещите работа и действия, насочени към специалисти в областта на ИКТ и хора, работещи в различни сектори, до подпомагане на хората да научат цифрови умения.

Организациите могат да въвеждат ангажименти онлайн чрез зрителя на залога. Ангажиментът следва да бъде насочен към една или повече от четирите целеви групи:

  1. цифрови умения за всички: развиване на цифрови умения, за да се даде възможност на всички граждани да бъдат активни в нашето цифрово общество;
  2. цифрови умения за работната сила: развиване на цифрови умения за цифровата икономика, например повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците, търсещите работа; действия за кариерно консултиране и ориентиране;
  3. цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ: развиване на цифрови умения на високо равнище за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори на промишлеността;
  4. цифрови умения в образованието: трансформиране на преподаването и усвояването на цифрови умения в перспективата на ученето през целия живот, включително обучението на учителите.

Специален призив за привличане на жени и момичета към цифровите технологии

Проучване установи, че делът на мъжете, работещи в цифровия сектор, е 3,1 пъти по-голям от дела на жените. За да се преодолее неравенството между половете в областта на технологиите, Европейската комисия приканва предприятията и организациите да поемат ангажименти за предоставяне на повече жени и момичета на цифрови умения и да ги разпалят за следване на ИКТ и кариера.

Получаване на значка за вашия сайт

След като вашият залог бъде одобрен, ще получите значка, която можете да публикувате на уебсайта си. Обещаващите лица са информирани за дейностите и са поканени на срещи, свързани с работата на Коалицията за цифрови умения и работни места. Обещаващите ще участват в оформянето на коалицията и ще бъдат подпомагани от секретариата на цифровите умения и работните места, за да подкрепят напредъка по своя ангажимент.

Можете да видите всички обещания на нашия наблюдател на залога.

Последни новини

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

PRESS RELEASE |
Съвместно изявление на председателя Фон дер Лайен и президента Йун относно цифровото партньорство между ЕС и Република Корея

Приветстваме стартирането на ново партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и Република Корея. В един все по-нестабилен свят необходимостта да се работи с партньори, които споделят демократични ценности, е по-важна от всякога за справяне с общите предизвикателства.

PRESS RELEASE |
Цифрови права и принципи: цифрова трансформация за гражданите на ЕС

Комисията приветства споразумението, постигнато с Парламента и Съвета по европейската декларация относно цифровите права и принципи. В декларацията, предложена през януари, се установява ясна отправна точка за ориентираната към човека цифрова трансформация, която ЕС насърчава и защитава както у дома, така и в чужбина.

Съдържание по темата

Обща картина

Инициативи за цифрови умения

Коалицията за цифрови умения и работни места и други инициативи насърчават високите постижения в областта на цифровите умения в различни организации, области и държави.

Вижте също