Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utfästelser om åtgärder

Alla organisationer, företag och statliga organ uppmuntras att göra ett konkret åtagande att vidta åtgärder för att minska den digitala kompetensklyftan i Europa.

Kommissionen uppmanar företag, organisationer, skolor och institutioner att underteckna en uppmaning att vidta åtgärder för att förbättra den digitala kompetensen i Europa.

fix-empty

Åtaganden och utfästelser från organisationer sträcker sig från lärarutbildning, omskolning av arbetssökande och åtgärder inriktade på IKT-personal och personer som arbetar inom olika sektorer till att hjälpa människor att lära sig digitala färdigheter.

Organisationer kan införa utfästelser online via utfästelsetittaren. Utfästelsen bör riktas till en eller flera av de fyra målgrupperna:

  1. digitala färdigheter för alla: utveckla digitala färdigheter för att göra det möjligt för alla medborgare att vara aktiva i vårt digitala samhälle.
  2. digitala färdigheter för arbetskraften: utveckla digitala färdigheter för den digitala ekonomin, t.ex. kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare, arbetssökande, åtgärder för yrkesvägledning och yrkesvägledning.
  3. digitala färdigheter för yrkesverksamma inom IKT: utveckla digitala färdigheter på hög nivå för IKT-personal inom alla industrisektorer.
  4. digitala färdigheter inom utbildning: omvandla undervisning och lärande av digitala färdigheter ur ett perspektiv av livslångt lärande, inbegripet utbildning av lärare.

Särskild uppmaning att locka kvinnor och flickor till digital

En studie visade att andelen män som arbetar inom den digitala sektorn är 3,1 gånger större än andelen kvinnor. För att överbrygga klyftan mellan könen inom teknik uppmanar Europeiska kommissionen företag och organisationer att vidta åtgärder för att utrusta fler kvinnor och flickor med digital kompetens och uppmuntra dem att bedriva IKT-studier och IKT-karriärer.

Få ett märke för din webbplats

När ditt löfte har godkänts får du ett märke som du kan publicera på din webbplats. Panthavarna informeras om aktiviteter och inbjuds till möten som rör arbetet inom koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Panthavarna kommer att delta i utformningen av koalitionen och kommer att bistås av sekretariatet för digitala färdigheter och jobb för att stödja framstegen i deras utfästelse.

Du kan se alla löften på vår pantsättare.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen inleder ansökningsomgångar för investeringar på över 176 miljoner euro i digital kapacitet och teknik

Europeiska kommissionen inledde en ny uppsättning ansökningsomgångar inom ramen för arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2023–2024 för att stärka den digitala kapaciteten i hela EU. Dessa ansökningsomgångar är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Budgeten för denna uppsättning ansökningsomgångar är över 176 miljoner euro.

Läs mer

Översikt

Initiativ för digital kompetens

Europeiska kommissionen stöder ett antal initiativ för att främja spetskompetens inom digital kompetens inom olika organisationer, sektorer och länder.

Se också