Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Toimintasitoumukset

Kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja valtion elimiä kannustetaan sitoutumaan konkreettisesti toimiin, joilla kavennetaan digitaalisten taitojen kuilua Euroopassa.

Komissio kehottaa yrityksiä, organisaatioita, kouluja ja laitoksia allekirjoittamaan ehdotuspyynnön digitaalisten taitojen parantamiseksi Euroopassa.

fix-empty

Organisaatioiden sitoumukset ja lupaukset vaihtelevat opettajankoulutuksesta, työnhakijoiden uudelleenkoulutuksesta ja tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille ja eri aloilla työskenteleville henkilöille suunnatuista toimista, joilla autetaan ihmisiä oppimaan digitaalisia taitoja.

Organisaatiot voivat tehdä lupauksia verkossa lupauksen katsojan kautta. Sitoumuksen olisi kohdistuttava yhteen tai useampaan neljästä kohderyhmästä:

  1. digitaaliset taidot kaikille: digitaalisten taitojenkehittäminen, jotta kaikki kansalaiset voivat olla aktiivisia digitaalisessa yhteiskunnassamme;
  2. työvoimandigitaaliset taidot: digitaalisten taitojenkehittäminen digitaalitaloutta varten, esimerkiksi työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutus, työnhakijat; uraneuvontaa ja -ohjausta koskevat toimet;
  3. tieto- ja viestintätekniikan ammattilaistendigitaaliset taidot: kehitetään korkeatasoisia digitaalisia taitoja tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille kaikilla teollisuuden aloilla;
  4. digitaaliset taidot koulutuksessa: digitaalisten taitojen opetuksen ja oppimisenmuuttaminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta, mukaan lukien opettajien koulutus.

Erityinen kutsu houkutella naisia ja tyttöjä digitaalisiin

Tutkimuksessa todettiin, että digitaalialalla työskentelevien miesten osuus on 3,1 kertaa suurempi kuin naisten osuus. Sukupuolten välisen teknologiaeron kuromiseksi umpeen Euroopan komissio kehottaa yrityksiä ja organisaatioita sitoutumaan toimiin, joilla yhä useammille naisille ja tytöille annetaan digitaalisia taitoja ja kannustetaan heitä jatkamaan tieto- ja viestintätekniikan opintoja ja uraa.

Saat tunnuksen sivustollesi

Kun lupauksesi on hyväksytty, saat luvan, jonka voit julkaista verkkosivustollasi. Lupaajille tiedotetaan toimista ja heidät kutsutaan kokouksiin, jotka liittyvät digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevän koalition työhön. Panttaajat osallistuvat koalition muotoiluun, ja digitaalisten taitojen ja työpaikkojen sihteeristö avustaa heitä heidän lupauksensa edistymisen tukemisessa.

Näet kaikki lupaukset meidän lupaus katsoja.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaaliset oikeudet ja periaatteet: digitalisaatio EU:n kansalaisille

Komissio on tyytyväinen parlamentin ja neuvoston kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta. Tammikuussa ehdotetussa julistuksessa esitetään selkeä vertailukohta ihmiskeskeiselle digitaaliselle muutokselle, jota EU edistää ja puolustaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalisia taitoja koskevat aloitteet

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevä koalitio ja muut aloitteet edistävät digitaalisten taitojen huippuosaamista eri organisaatioissa, alueilla ja maissa.

Katso myös