Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Solījumi rīkoties

Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt pasākumus, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.

Komisija aicina uzņēmumus, organizācijas, skolas un iestādes parakstīt uzaicinājumu rīkoties, lai uzlabotu digitālās prasmes Eiropā.

fix-empty

Organizāciju apņemšanās un solījumi ietver skolotāju apmācību, darba meklētāju pārkvalifikāciju un darbības, kas vērstas uz IKT speciālistiem un cilvēkiem, kuri strādā dažādās nozarēs, lai palīdzētu cilvēkiem apgūt digitālās prasmes.

Organizācijas var iesniegt solījumus tiešsaistē, izmantojot ķīlas skatītāju. Solījumam būtu jāattiecas uz vienu vai vairākām no četrām mērķgrupām:

  1. digitālās prasmes visiem: digitālo prasmju attīstīšana, lai visi iedzīvotāji varētu aktīvi darboties mūsu digitālajā sabiedrībā;
  2. darbaspēkadigitālās prasmes: digitālo prasmju attīstīšana digitālajai ekonomikai, piemēram, darba ņēmēju, darba meklētāju prasmju pilnveide un pārkvalifikācija; darbības karjeras konsultāciju un konsultēšanas jomā;
  3. digitālās prasmes IKT speciālistiem: attīstīt augsta līmeņa digitālās prasmes IKT speciālistiem visās rūpniecības nozarēs;
  4. digitālās prasmes izglītībā: digitālo prasmju mācīšanas un mācīšanāspārveidošana mūžizglītības perspektīvā, tostarp skolotāju apmācība.

Īpašs aicinājums piesaistīt sievietes un meitenes digitālajai jomai

Pētījumā konstatēts, ka digitālajā nozarē strādājošo vīriešu īpatsvars ir 3,1 reizes lielāks nekā sieviešu īpatsvars. Lai novērstu atšķirības starp dzimumiem tehnoloģiju jomā, Eiropas Komisija aicina uzņēmumus un organizācijas apņemties veikt pasākumus, lai vairāk sieviešu un meiteņu nodrošinātu digitālās prasmes un mudinātu viņas turpināt IKT studijas un karjeru.

Saņemiet emblēmu savai mājas lapai

Kad jūsu solījums ir apstiprināts, jūs saņemsiet žetonu, kuru varat publicēt savā tīmekļa vietnē. Ķīlniekus informē par darbībām un uzaicina uz sanāksmēm, kas saistītas ar Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas darbu. Solītāji tiks iesaistīti koalīcijas veidošanā, un viņiem palīdzēs digitālo prasmju un darbvietu sekretariāts, lai atbalstītu viņu saistību izpildi.

Jūs varat redzēt visus solījumus par mūsu ķīlas skatītāju.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālo prasmju iniciatīvas

Eiropas Komisija atbalsta vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt izcilību digitālo prasmju jomā dažādās organizācijās, nozarēs un valstīs.

Skatīt arī