Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Solījumi rīcībai

Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt darbības, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.

Komisija aicina uzņēmumus, organizācijas, skolas un iestādes parakstīt aicinājumu rīkoties, lai uzlabotu digitālās prasmes Eiropā.

fix-empty

Organizāciju apņemšanās un solījumi ietver gan skolotāju apmācību, darba meklētāju pārkvalificēšanu, gan darbības, kas vērstas uz IKT speciālistiem un cilvēkiem, kuri strādā dažādās nozarēs, lai palīdzētu cilvēkiem apgūt digitālās prasmes.

Organizācijas var iesniegt solījumus tiešsaistē, izmantojot ķīlas skatītāju. Solījumam būtu jāattiecas uz vienu vai vairākām no četrām mērķgrupām:

  1. digitālās prasmes visiem: attīstīt digitālās prasmes, lai visi iedzīvotāji varētu aktīvi darboties mūsu digitālajā sabiedrībā;
  2. darbaspēkadigitālās prasmes: digitālo prasmju attīstīšana digitālajai ekonomikai, piemēram, darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju pilnveide un pārkvalifikācija; darbības karjeras konsultāciju un profesionālās orientācijas jomā;
  3. IKT speciālistudigitālās prasmes: attīstīt augsta līmeņa digitālās prasmes IKT speciālistiem visās rūpniecības nozarēs;
  4. digitālās prasmes izglītībā: digitālo prasmju mācīšanas un mācīšanāspārveide mūžizglītības perspektīvā, tostarp skolotāju apmācība.

Īpašs aicinājums piesaistīt sievietes un meitenes digitālajai jomai

Pētījumā konstatēts, ka to vīriešu īpatsvars, kuri strādā digitālajā nozarē, ir 3,1 reizes lielāks nekā sieviešu īpatsvars. Lai novērstu atšķirības starp dzimumiem tehnoloģiju jomā, Eiropas Komisija aicina uzņēmumus un organizācijas apņemties rīkoties, lai vairāk sieviešu un meiteņu nodrošinātu digitālās prasmes un mudinātu tās turpināt IKT studijas un karjeru.

Saņemiet nozīmīti savai mājas lapai

Kad jūsu ķīla būs apstiprināta, jūs saņemsiet caurlaidi, kuru jūs varat publicēt savā tīmekļa vietnē. Solītāji tiek informēti par pasākumiem un uzaicināti uz sanāksmēm, kas saistītas ar Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas darbu. Solītāji tiks iesaistīti koalīcijas veidošanā, un viņiem palīdzēs digitālo prasmju un darbvietu sekretariāts, lai atbalstītu viņu solījumu izpildi.

Jūs varat redzēt visus solījumus par mūsu ķīlu skatītājs.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Eirobarometra pētījums Eiropieši uzskata, ka digitālajām tehnoloģijām būs izšķiroša nozīme viņu ikdienas dzīvē

Saskaņā ar šodien publicēto jauno Eirobarometra aptauju četri no pieciem eiropiešiem uzskata, ka digitālās tehnoloģijas kļūst arvien svarīgākas viņu ikdienas dzīvē un ka Eiropai būtu jārīkojas aktīvāk, lai nodrošinātu sekmīgu digitālo pārveidi, tādējādi apstiprinot Eiropas digitālās desmitgades redzējumu un politiku.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālo prasmju iniciatīvas

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija un citas iniciatīvas veicina digitālo prasmju izcilību dažādās organizācijās, jomās un valstīs.

Skatīt arī