Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wegħdiet ta’ azzjoni

l-organizzazzjonijiet, in-negozji u l-korpi governattivi kollha huma mħeġġa jieħdu impenn konkret biex iwettqu azzjonijiet biex inaqqsu d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

Il-Kummissjoni tistieden lill-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet, l-iskejjel u l-istituzzjonijiet biex jiffirmaw Sejħa għal azzjoni biex jittejbu l-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

fix-empty

l-impenji u l-wegħdiet minn organizzazzjonijiet ivarjaw mit-taħriġ tal-għalliema, it-taħriġ mill-ġdid ta’ dawk li qed ifittxu impjieg, u azzjonijiet immirati lejn il-professjonisti tal-ICT u l-persuni li jaħdmu f’setturi differenti biex jgħinu lin-nies jitgħallmu l-ħiliet diġitali.

l-organizzazzjonijiet jistgħu jintroduċu wegħdiet online permezz tat-telespettatur tal-wegħda. Il-wegħda għandha tindirizza wieħed jew aktar mill-erba’ gruppi fil-mira:

  1. ħilietdiġitali għal kulħadd: Il-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali li jippermettu liċ-ċittadini kollha jkunu attivi fis-soċjetà diġitali tagħna;
  2. ħilietdiġitali għall-forza tax-xogħol: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għall-ekonomija diġitali, eż. it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, il-persuni li qed ifittxu impjieg; azzjonijiet dwar pariri u gwida dwar il-karriera;
  3. ħilietdiġitali għall-professjonisti tal-ICT: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali ta’ livell għoli għall-professjonisti tal-ICT fis-setturi kollha tal-industrija;
  4. ħilietdiġitali fl-edukazzjoni: it-trasformazzjoni tat-tagħlim u l-apprendiment tal-ħiliet diġitali f’perspettiva ta’ apprendiment tul il-ħajja, inkluż it-taħriġ tal-għalliema.

Sejħa speċjali biex in-nisa u l-bniet jiġu attirati lejn id-diġitali

Studju sab li s-sehem ta’ rġiel li jaħdmu fis-settur diġitali huwa 3.1 darbiet akbar mis-sehem tan-nisa. Biex jitnaqqas id-distakk bejn is-sessi fit-teknoloġija, il-Kummissjoni Ewropea tistieden lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet biex iwiegħdu azzjonijiet biex aktar nisa u bniet jiġu mgħammra b’ħiliet diġitali u biex dawn ikunu jistgħu jsegwu studji u karrieri fl-ICT.

Irċievi badge għall-website tiegħek

Ladarba l-wegħda tiegħek hija approvata, inti ser tirċievi badge, li inti tista ‘tippubblika fuq il-websajt tiegħek. Dawk li jwiegħdu jiġu infurmati dwar l-attivitajiet u jiġu mistiedna għal laqgħat relatati mal-ħidma tal-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali. Dawk li jwiegħdu se jkunu involuti fit-tfassil tal-Koalizzjoni u se jkunu megħjuna mis-segretarjat tal-ħiliet u l-impjiegi diġitali biex jappoġġaw il-progress tal-wegħda tagħhom.

Tista’ tara l-wegħdiet kollha fuq it-telespettatur tal-wegħda tagħna.

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tiftaħ sejħiet biex tinvesti aktar minn EUR 176 miljun f’kapaċitajiet diġitali u fit-teknoloġija

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet sett ġdid ta’ sejħiet għal proposti taħt il-Programmi ta’ Ħidma 2023–2024 tal-Programm Ewropa Diġitali biex jissaħħu l-kapaċitajiet diġitali madwar l-UE. Dawn is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u entitajiet oħra mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, u l-pajjiżi assoċjati. Il-baġit għal dan is-sett ta’ sejħiet huwa ta’ aktar minn EUR 176 miljun.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Inizjattivi ta’ ħiliet diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa għadd ta’ inizjattivi biex tippromwovi l-eċċellenza fil-ħiliet diġitali f’organizzazzjonijiet, setturi u pajjiżi differenti.

Ara Wkoll