Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wegħdiet għal azzjoni

L-organizzazzjonijiet, in-negozji u l-korpi governattivi kollha huma mħeġġa jieħdu impenn konkret biex iwettqu azzjonijiet biex inaqqsu d-distakk fil-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

Il-Kummissjoni tistieden lill-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet, l-iskejjel u l-istituzzjonijiet biex jiffirmaw Sejħa għal azzjoni biex itejbu l-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

fix-empty

L-impenji u l-wegħdiet minn organizzazzjonijiet ivarjaw mit-taħriġ tal-għalliema, it-taħriġ mill-ġdid ta’ dawk li qed ifittxu impjieg, u azzjonijiet immirati lejn il-professjonisti tal-ICT u l-persuni li jaħdmu f’setturi differenti biex jgħinu lin-nies jitgħallmu l-ħiliet diġitali.

L-organizzazzjonijiet jistgħu jintroduċu wegħdiet online permezz tat-telespettatur wegħda. Il-wegħda għandha tindirizza wieħed jew aktar mill-erba’ gruppi fil-mira:

  1. ħilietdiġitali għal kulħadd: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali biex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jkunu attivi fis-soċjetà diġitali tagħna;
  2. ħilietdiġitali għall-forza tax-xogħol: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għall-ekonomija diġitali, eż. it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, dawk li qed ifittxu impjieg; azzjonijiet dwar pariri u gwida dwar il-karriera;
  3. ħilietdiġitali għall-professjonisti tal-ICT: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali ta’ livell għoli għall-professjonisti tal-ICT fis-setturi kollha tal-industrija;
  4. ħilietdiġitali fl-edukazzjoni: it-trasformazzjoni tat-tagħlim u l-apprendiment tal-ħiliet diġitali f’perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja, inkluż it-taħriġ tal-għalliema.

Sejħa speċjali biex in-nisa u l-bniet jiġu attirati lejn id-diġitali

Studju sab li s-sehem ta’ rġiel li jaħdmu fis-settur diġitali huwa 3.1 darbiet akbar mis-sehem tan-nisa. Biex jitnaqqas id-distakk bejn is-sessi fit-teknoloġija, il-Kummissjoni Ewropea tistieden lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet biex iwiegħdu azzjonijiet li jgħammru aktar nisa u bniet b’ħiliet diġitali u jużawhom biex isegwu l-istudji u l-karrieri tal-ICT.

Irċievi badge għall-websajt tiegħek

Ladarba wegħda tiegħek hija approvata, inti ser tirċievi badge, li inti tista ‘tippubblika fuq il-websajt tiegħek. Dawk li jwiegħdu jiġu infurmati dwar l-attivitajiet u jiġu mistiedna għal laqgħat relatati mal-ħidma tal-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali. Dawk li jwiegħdu se jkunu involuti fit-tfassil tal-Koalizzjoni u se jiġu megħjuna mis-segretarjat tal-ħiliet diġitali u l-impjiegi biex jappoġġaw il-progress tal-wegħda tagħhom.

Tista ‘tara l-wegħdiet fuq telespettatur rahan tagħna.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Inizjattivi għall-ħiliet diġitali

Il-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali u inizjattivi oħra jippromwovu l-eċċellenza fil-ħiliet diġitali f’organizzazzjonijiet, oqsma u pajjiżi differenti.

Ara Wkoll