Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Preuzete obveze za djelovanje

Sve organizacije, poduzeća i državna tijela potiču se da se konkretno obvežu na provedbu mjera za smanjenje nedostatka digitalnih vještina u Europi.

Komisija poziva poduzeća, organizacije, škole i institucije da potpišu poziv na djelovanje za poboljšanje digitalnih vještina u Europi.

fix-empty

Obveze i obveze organizacija uključuju osposobljavanje nastavnika, prekvalifikaciju tražitelja posla i mjere usmjerene na stručnjake u području IKT-a i osobe koje rade u različitim sektorima kako bi se ljudima pomoglo da steknu digitalne vještine.

Organizacije mogu putem gledatelja preuzeti obveze na internetu. Obveza bi se trebala odnositi na jednu ili više od četiri ciljne skupine:

  1. digitalne vještine za sve: razvoj digitalnih vještina kako bi se svim građanima omogućilo da budu aktivni u našem digitalnom društvu;
  2. digitalne vještine za radnu snagu: razvoj digitalnih vještina za digitalno gospodarstvo, npr. usavršavanje i prekvalifikacija radnika, tražitelja zaposlenja; mjere za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje;
  3. digitalne vještine za stručnjake u području IKT-a: razvoj digitalnih vještina visoke razine za stručnjake u području IKT-a u svim industrijskim sektorima;
  4. digitalne vještine u obrazovanju: pretvaranje poučavanja i učenja digitalnih vještina u perspektivu cjeloživotnog učenja, uključujući osposobljavanje nastavnika.

Poseban poziv za privlačenje žena i djevojčica u digitalizaciju

Istraživanje je pokazalo da je udio muškaraca koji rade u digitalnom sektoru 3,1 puta veći od udjela žena. Kako bi se premostio rodni jaz u tehnologiji, Europska komisija poziva poduzeća i organizacije da se obvežu na mjere kojima će se više žena i djevojčica osposobiti za stjecanje digitalnih vještina i potaknuti ih da nastave studij i karijeru u području IKT-a.

Dobiti značku za svoje web stranice

Nakon što vaš zalog bude odobren, dobit ćete iskaznicu koju možete objaviti na svojoj internetskoj stranici. Osobe koje preuzimaju obveze obavješćuju se o aktivnostima i pozivaju na sastanke povezane s radom Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Sudionici preuzeti obveze bit će uključeni u oblikovanje Koalicije te će im pomagati tajništvo za digitalne vještine i radna mjesta kako bi poduprli napredak u ispunjavanju svojih obveza.

Možete vidjeti sve zaloge na našem zalog gledatelja.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Digital rights and principles: a digital transformation for EU citizens

The Commission welcomes the agreement reached with the Parliament and the Council on the European declaration on digital rights and principles. The declaration, proposed in January, establishes a clear reference point about the kind of human-centred digital transformation that the EU promotes and defends, at home and abroad.

Related Content

Big Picture

Inicijative za digitalne vještine

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta i druge inicijative promiču izvrsnost u digitalnim vještinama u različitim organizacijama, područjima i zemljama.

See Also