Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Obveze za djelovanje

Sve organizacije, poduzeća i državna tijela potiču se da se konkretno obvežu na provedbu mjera za smanjenje nedostatka digitalnih vještina u Europi.

Komisija poziva poduzeća, organizacije, škole i institucije da potpišu poziv na djelovanje za poboljšanje digitalnih vještina u Europi.

fix-empty

Preuzete obveze i obveze organizacija obuhvaćaju osposobljavanje nastavnika, prekvalifikaciju tražitelja zaposlenja i mjere usmjerene na stručnjake u području IKT-a i osobe koje rade u različitim sektorima do pomaganja ljudima u učenju digitalnih vještina.

Organizacije mogu preuzeti obveze na internetu putem preglednika obveza. Obveza bi se trebala odnositi na jednu ili više od četiri ciljne skupine:

  1. digitalne vještine za sve: razvoj digitalnih vještina kako bi se svim građanima omogućilo da budu aktivni u našem digitalnom društvu;
  2. digitalne vještine radne snage: razvoj digitalnih vještina za digitalno gospodarstvo, npr. usavršavanje i prekvalifikacija radnika, tražitelja zaposlenja; mjere za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje;
  3. digitalne vještine za stručnjake u području IKT-a: razvoj digitalnih vještina visoke razine za stručnjake u području IKT-a u svim industrijskim sektorima;
  4. digitalne vještine u obrazovanju: preobrazba poučavanja i učenja digitalnih vještina u perspektivu cjeloživotnog učenja, uključujući osposobljavanje nastavnika.

Poseban poziv za privlačenje žena i djevojčica u digitalni sektor

Studija je pokazala da je udio muškaraca koji rade u digitalnom sektoru 3,1 puta veći od udjela žena. Kako bi se premostio jaz među spolovima u tehnologiji, Europska komisija poziva poduzeća i organizacije da se obvežu na mjere za osposobljavanje većeg broja žena i djevojčica digitalnim vještinama te da ih potaknu na studiranje i karijeru u području IKT-a.

Primite značku za svoju web stranicu

Nakon što je vaše obećanje odobreno, dobit ćete značku, koju možete objaviti na svojoj web stranici. Osobe koje preuzimaju obveze informirane su o aktivnostima i pozvane su na sastanke povezane s radom Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Osobe koje preuzimaju obveze bit će uključene u oblikovanje Koalicije te će im pomagati tajništvo za digitalne vještine i radna mjesta kako bi poduprle napredak u ispunjavanju obveza.

Sve zaloge možete vidjeti na našem gledatelju.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija poziva na ulaganje više od 176 milijuna eura u digitalne kapacitete i tehnologiju

Europska komisija objavila je novi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa rada programa Digitalna Europa za razdoblje 2023.–2024. kako bi ojačala digitalne kapacitete u cijelom EU-u. Ti su pozivi otvoreni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i pridruženih zemalja. Proračun za taj skup poziva iznosi više od 176 milijuna eura.

Povezani sadržaj

Šira slika

Inicijative za digitalne vještine

Europska komisija podupire niz inicijativa za promicanje izvrsnosti u digitalnim vještinama u različitim organizacijama, sektorima i zemljama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj