Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medlemsstaternes organer med ansvar for overvågning af direktivet om webtilgængelighed

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om, hvilke organer der overvåger, rapporterer og håndhæver gennemførelsen af direktivet om webtilgængelighed.

    Personen trykker på den grønne knap smiley ansigt for at give feedback, snarere end en rød utilfreds en.

© iStock by Getty Images -621128688 FotoCuisinette

De vigtigste overvågningsfunktioner er:

Den vigtigste rapporteringsfunktion er hvert tredje år at forelægge Kommissionen en rapport for hele medlemsstaten om resultaterne af overvågningen og om håndhævelsesaktiviteterne.

De vigtigste håndhævelsesfunktioner er:

  • sikre, at websteder og mobilapplikationer overholder tilgængelighedskravene
  • undersøge tilfælde af uforholdsmæssigt store byrder (når et offentligt organ hævder, at det ville være et uforholdsmæssigt stort krav at gøre visse indhold tilgængelige for dem)
  • gennemgå tilgængelighedserklæringerne fra offentlige organers websteder og mobilapps
  • garantere en effektiv håndtering af feedback fra brugerne (både når det drejer sig om en meddelelse om et indhold, der skal være tilgængeligt, og når det er en anmodning om indhold, der er udelukket fra tilgængelighedsforpligtelserne).

Listen over organerne nedenfor afspejler de oplysninger, der officielt er modtaget fra medlemsstaterne. Listen opdateres regelmæssigt med nye oplysninger, efterhånden som Europa-Kommissionen modtager yderligere meddelelser fra medlemsstaterne.

Medlemsstaterne er anført nedenfor i den officielle protokolrækkefølge (alfabetisk rækkefølge på medlemsstaternes egne sprog).

Hvis du finder forkerte oplysninger, bedes du give din feedback ved at skrive til CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Belgien

Bulgarien

Tjekkiet

Danmark

Tyskland

Føderalt niveau

Baden-Württemberg

Bayern (Bavaria)

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamborg

  • Overvågning: Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik — Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Overvågningscenter for Tilgængelig informationsteknologi — Kontoret for IT og Digitalisering, Databeskyttelse, IT-retningslinjer, IT-medbestemmelse og tilgængelighed i Senatet i Fri- og Hansestad Hamburg)
  • Håndhævelse: Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik — Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Ombudspersonens kontor for Tilgængelig informationsteknologi — Kontoret for IT og Digitalisering, Databeskyttelse, IT-retningslinjer, IT-medbestemmelse og tilgængelighed i Senatet i Fri- og Hansestad Hamburg)

Billeder afHessen (Hesse)

Hoteller i nærheden af Mecklenburg-Vorpommern ( Mecklenburg-Vorpommern)

Niedersachsen (Nedersachsen)

Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalen)

Rheinland-Pfalz (Rhinland-Pfalz)

I nærheden af Saarland

Sachsen (Sachsen)

Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

Schleswig-Holstein

Thüringen (Thüringen)

Estland

Irland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Kroatien

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Føderalt niveau

I nærheden af Burgenland

Hoteller i nærheden afKärnten (Kärinthia)

Niederösterreich (Nedre Østrig)

Oberösterreich (Østrig)

Salzburg

Steiermark (Styrien)

Hoteller i nærheden afTirol (Tyrol)

I nærheden af Vorarlberg

Wien (Wien)

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Åland

Sverige

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Adgangen til offentlige onlinetjenester og -oplysninger er blevet forbedret i EU siden 2018

Kommissionen har offentliggjort revisionen af direktivet om webtilgængelighed fire år efter, at det er gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning. Revisionen omfatter resultaterne af en offentlig høring i 2021, hvor der blev indsamlet synspunkter om anvendelsen af direktivet i praksis, medlemsstaternes rapporter om overvågning af tilgængelighed og en støtteundersøgelse.

PRESS RELEASE |
Digitale rettigheder og principper: en digital omstilling for EU's borgere

Kommissionen glæder sig over den aftale, der er indgået med Parlamentet og Rådet om den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper. Erklæringen, der blev foreslået i januar, fastlægger et klart referencepunkt for den form for menneskecentreret digital omstilling, som EU fremmer og forsvarer både hjemme og i udlandet.

Se også

Det store billede

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

Se også

Webtilgængelighed i medlemsstaterne

Medlemsstaterne skal fremme webtilgængelighed gennem uddannelsesprogrammer, bevidstgørelse og foranstaltninger til fremme af tilgængelighed.