Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ekspertgruppen vedrørende webtilgængelighed (WADEX)

Ekspertgruppen for direktivet om webtilgængelighed blev nedsat for at yde støtte til gennemførelsen af direktivet og udveksle bedste praksis.

    Illustration, der repræsenterer kommunikation i et netværk

© Pogonici / iStock / Getty Images

Ekspertgruppen for direktivet om webtilgængelighed (WADEX) rådgiver Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktivet om webtilgængelighed, herunder koordinering og samarbejde med medlemsstaterne og interessenterne. Ekspertgruppen har om nødvendigt også mandat til at rådgive Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Wadex mødedagsordener, referater og præsentationer

Mere detaljerede oplysninger om WADEX-medlemmerne er offentligt tilgængelige i registret over Kommissionens ekspertgrupper og andre lignende enheder

Se også

Det store billede

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

Se også

Webtilgængelighed i medlemsstaterne

Medlemsstaterne skal fremme webtilgængelighed gennem uddannelsesprogrammer, bevidstgørelse og foranstaltninger til fremme af tilgængelighed.