Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ekspertgruppe vedrørende direktivet om webtilgængelighed (WADEX)

Ekspertgruppen vedrørende direktivet om webtilgængelighed blev nedsat for at yde støtte til gennemførelsen af direktivet og udveksle bedste praksis.

    Illustration, der repræsenterer kommunikation i et netværk

© Pogonici / iStock / Getty Images

Ekspertgruppen om webtilgængelighed (WADEX) rådgiver Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktivet om webtilgængelighed, herunder koordinering og samarbejde med medlemsstaterne og interessenter. Når det er nødvendigt, har ekspertgruppen også mandat til at rådgive Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

WADEX-mødedagsordener, referater og præsentationer

 

Se også

Det store billede

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

Se også