Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tijela država članica zadužena za praćenje Direktive o pristupačnosti interneta

Države članice moraju obavijestiti Komisiju o tijelima koja prate, izvješćuju i provode provedbu Direktive o pristupačnosti interneta.

    Osoba pritisne zeleni gumb nasmiješenog lica kako bi pružila povratne informacije, a ne crveno nesretno.

© iStock by Getty Images -621128688 FotoCuisinette

Glavne su funkcije praćenja sljedeće:

Glavna funkcija izvješćivanja jest podnošenje izvješća Komisiji za cijelu državu članicu svake tri godine o ishodu praćenja i o provedbenim aktivnostima.

Glavne su provedbene funkcije sljedeće:

  • jamčiti usklađenost internetskih stranica i mobilnih aplikacija sa zahtjevima za pristupačnost;
  • razmotriti slučajeve nerazmjernog opterećenja (kada tijelo javnog sektora tvrdi da bi za njih bilo pretjerano zahtijevati da određeni sadržaji budu dostupni);
  • preispitati izjave o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora;
  • jamčiti učinkovito postupanje s povratnim informacijama korisnika (i kada je riječ o obavijesti o sadržaju koji bi trebao biti dostupan i kada je riječ o zahtjevu za sadržaj koji je isključen iz obveza pristupačnosti).

Popis tijela u nastavku odražava informacije koje su službeno primile od država članica. Popis će se periodično ažurirati novim informacijama jer Europska komisija prima dodatne obavijesti od država članica.

Države članice navedene su u nastavku redoslijedom službenog protokola (abecedni redoslijed na jezicima država članica).

Ako pronađete netočne informacije, pošaljite povratne informacije na adresu CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Federalna razina

Baden-Württemberg

Bayern (Bavarska)

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

  • Praćenje: Überwachungsstelle fürefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Monitoring Centre for Accessible Information Technology – Ured za IT i digitalizaciju, zaštitu podataka, IT smjernice, IT suodređivanje i pristupačnost u Senatu slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga)
  • Provedba: Pučki pravobranitelj für barefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Ured pravobranitelja za dostupnu informacijsku tehnologiju – Ured za informacijsku i digitalizaciju, zaštitu podataka, IT smjernice, suodlučivanje IT-a i pristupačnost u Senatu slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga)

Hessen (Hesse)

Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Zapadno Pomorje)

Niedersachsen (Donja Saska)

Nordrhein-Vestfalen (Sjeverna Rajna-Vestfalija)

Rheinland-Pfalz (Porajnje-Falačka)

Saarland

Sachsen (Saska)

Sachsen-Anhalt (Saska-Anhalt)

Schleswig-Holstein

Thüringen (Tringija)

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Federalna razina

Gradišće

Kärnten (Koruška)

Niederösterreich (Donja Austrija)

Oberösterreich (Gornja Austrija)

Salzburg

Steiermark (Styria)

Tirol (Tyrol)

Vorarlberg

Beč (Beč)

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Åland

Švedska

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Pristup javnim uslugama i informacijama na internetu u EU-u poboljšao se od 2018.

Komisija je objavila reviziju Direktive o pristupačnosti interneta četiri godine nakon što su je države članice prenijele u nacionalno zakonodavstvo. Preispitivanje uključuje rezultate javnog savjetovanja održanog 2021. na kojem su prikupljena stajališta o primjeni Direktive u praksi, izvješća država članica o praćenju pristupačnosti i popratnu studiju.

PRESS RELEASE |
Digitalna prava i načela: digitalna transformacija za građane EU-a

Komisija pozdravlja dogovor postignut s Parlamentom i Vijećem o Europskoj deklaraciji o digitalnim pravima i načelima. U deklaraciji, predloženoj u siječnju, uspostavlja se jasna referentna točka o vrsti digitalne transformacije usmjerene na čovjeka koju EU promiče i brani, kod kuće i u inozemstvu.

Povezani sadržaj

Šira slika

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj