Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Organismele statelor membre responsabile cu monitorizarea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web

Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la organismele care monitorizează, raportează și asigură punerea în aplicare a Directivei privind accesibilitatea site-urilor web.

    Persoana apasă butonul verde al feței zâmbitoare pentru a oferi feedback, mai degrabă decât unul roșu nefericit.

© iStock by Getty Images -621128688 FotoCuisinette

Principalele funcții de monitorizare sunt:

Principala funcție de raportare este de a prezenta Comisiei un raport pentru întregul stat membru, o dată la trei ani, cu privire la rezultatul monitorizării și la activitățile de asigurare a respectării legislației.

Principalele funcții de asigurare a respectării legislației sunt:

  • să garanteze conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele de accesibilitate;
  • examinarea cazurilor de sarcină disproporționată (atunci când un organism din sectorul public susține că punerea anumitor conținuturi accesibile ar fi o cerință excesivă pentru acestea);
  • să revizuiască declarațiile de accesibilitate ale site-urilor web și ale aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
  • să garanteze gestionarea eficace a feedback-ului oferit de utilizatori (atât atunci când este vorba despre o notificare cu privire la un conținut care ar trebui să fie accesibil, cât și atunci când este vorba despre o cerere de conținut care este exclusă din obligațiile de accesibilitate).

Lista organismelor de mai jos reflectă informațiile primite oficial de la statele membre. Lista va fi actualizată periodic cu noi informații, deoarece Comisia Europeană primește notificări suplimentare din partea statelor membre.

Statele membre sunt enumerate mai jos în ordinea oficială a protocolului (ordinea alfabetică în limbile statelor membre).

Dacă găsiți informații incorecte, vă rugăm să furnizați feedback-ul dvs. scriind la CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Belgia

Bulgaria

Cehia

Danemarca

  • Monitorizarea, raportarea și asigurarea respectării legislației: Digitalizingsstyrelsen (Agenția pentru digitalizare)

Germania

Nivel federal

Română

Bayern (Bavaria)

Română

Română

Română

Română

  • Monitorizare: Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Centrul de monitorizare pentru tehnologia informației accesibile – Oficiul pentru IT și digitalizare, protecția datelor, orientări IT, co-determinare și accesibilitate IT la Senatul orașului liber și Hanseatic Hamburg)
  • Punerea în aplicare: Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik – Amt für IT und Digitalisierung, Datenschutz, IT-Richtlinien, IT-Mitbestimmung & Barrierefreiheit beim Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (Ombudsman’s Office for Accessible Information Technology – Office for IT and Digitisation, Data Protection, IT Guidelines, IT Co-Determination & Accessibility at the Senat of the Free and Hanseatic City of Hamburg)

Hessen (Hesse)

Mecklenburg-Pomerania Inferioară (Mecklenburg-Pomerania de Vest)

Niedersachsen (Saxonia Inferioară)

Nordrhein-Westfalen (Rinul de Nord-Westfalia)

Rheinland-Pfalz (Rinlanda-Palatinat)

Română

Sachsen (Saxonia)

Sachsen-Anhalt (Saxonia-Anhalt)

Schleswig-Holstein

Thüringen (Thuringia)

Estonia

Irlanda

Grecia

Spania

Franța

Croația

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Țările de Jos

Austria

Nivel federal

Română

Kärnten (Carintia)

Niederösterreich (Austria Inferioară)

Oberösterreich (Austria Superioară)

Română

Steiermark (Styria)

Tirol (Tirol)

Română

Viena (Viena)

Polonia

Portugalia

România

Slovenia

Slovacia

Finlanda

Română

Suedia

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Accesul la serviciile publice și la informațiile online s-a îmbunătățit în UE începând din 2018

Astăzi, Comisia a publicat revizuirea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web, la patru ani de la transpunerea acesteia în legislația națională de către statele membre. Revizuirea include rezultatele unei consultări publice desfășurate în 2021, care a colectat opinii cu privire la aplicarea în practică a directivei, rapoartele statelor membre de monitorizare a accesibilității și un studiu justificativ.

PRESS RELEASE |
Drepturile și principiile digitale: o transformare digitală pentru cetățenii UE

Comisia salută acordul la care s-a ajuns cu Parlamentul și Consiliul cu privire la Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale. Declarația, propusă în ianuarie, stabilește un punct de referință clar cu privire la tipul de transformare digitală centrată pe factorul uman pe care UE îl promovează și îl apără, atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Accesibilitate web

Ce este accesibilitatea web? Accesibilitatea web permite tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, să perceapă, să înțeleagă, să navigheze și să interacționeze cu internetul.

Citiți și